34. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknada za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15) i Odluke o osnivanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 306. sjednici, održanoj 03.03.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA


I.


Mijenja se tačka I. stav (2) Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, V. broj 1554/2019 od 23.12.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/19) i to: umjesto: "Zlatko Glavinić, član - ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove", treba da stoji: "Edin Trklja, član - ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove".

II.


Ostale odredbe Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, V. broj 1554/2019 od 23.12.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/19) ostaju nepromijenjene.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 289/2022
03. marta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.