33. RJEŠENJE o ovlaštenju za učestvovanje na sastanku sa rukovodstvom GAVI SAVEZA glavnog koordinatora COVAX mehanizma za pribavljanje vakcina za bolest COVID-19

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 306. sjednici, održanoj 03.03.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O OVLAŠTENJU ZA UČESTVOVANJE NA SASTANKU SA RUKOVODSTVOM GAVI SAVEZA GLAVNOG KOORDINATORA COVAX MEHANIZMA ZA PRIBAVLJANJE VAKCINA ZA BOLEST COVID-19

1. Ovlašćuje se mr. sc. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i član Koordinacionog odbora za praćenje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke vakcina putem mehanizma za Globalni pristup vakcinama za sprečavanje COVID-19 (COVAX) ispred Federalnog ministarstva zdravstva, za učestvovanje na sastanku sa rukovodstvom GAVI SAVEZA glavnog koordinatora COVAX mehanizma za pribavljanje vakcina za bolest COVID-19, koji se održava u Ženevi, Švajcarska, dana 07.03.2022. godine.

2. Ovo rješenje dostavit će se Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, radi provođenja daljnje procedure.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 276/2022
03. marta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.