33. РЈЕШЕЊЕ о овлаштењу за учествовање на састанку са руководством ГАВИ САВЕЗА главног координатора ЦОВАX механизма за прибављање вакцина за болест ЦОВИД-19

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 306. сједници, одржаној 03.03.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ОВЛАШТЕЊУ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА САСТАНКУ СА РУКОВОДСТВОМ ГАВИ САВЕЗА ГЛАВНОГ КООРДИНАТОРА CОVАХ МЕХАНИЗМА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ВАКЦИНА ЗА БОЛЕСТ COVID-19

1. Oвлашћује се мр. сц. Синиша Скочибушић, директор Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и члан Координационог одбора за праћење Споразума о међусобним правима и обавезама у вези набавке вакцина путем механизма за Глобални приступ вакцинама за спречавање COVID-19 (СОVАХ) испред Федералног министарства здравства, за учествовање на састанку са руководством ГАВИ САВЕЗА главног координатора СОVАХ механизма за прибављање вакцина за болест COVID-19, који се одржава у Женеви, Швајцарска, дана 07.03.2022. године.

2. Ово рјешење доставиће се Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине, ради провођења даљње процедуре.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 276/2022
03. марта 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.