3. sjednica Vlade FBiH

  • 30.05.2007.
  • USPJELA AKCIJA S TINEJDŽERIMA

    Vlada Federacije BiH održala je danas u Mostaru, prije početka 11. redovite, 3. vanrednu sjednicu sa samo jednom točkom dnevnog reda – Izvješće o akciji „Tinejdžer, jedan dan direktor/ministar/premijer/lider u FBiH“ koje je Vlada FBiH realizirala u suradnji s nevladinom organizacijom „Djeca – stubovi svijeta“.Na sjednici, kojoj su nazočili i tinejdžeri koji su 28. ovog mjeseca obavljali dužnosti u Federalnoj vladi i 16 javnih poduzeća, o akciji i njezinim rezultatima govorili su mlada premijerka premijer Federacije BiH, federalna ministrica obrazovanja i nauke, mladi koji su obavljali direktorske dužnosti, te predstavnice NVO „Djeca – stubovi svijeta“.Svi su ocijenili kako je akcija bila dobro osmišljena i provedena, te vrlo uspjela, budući je najmlađima pružila mogućnost za izravno upoznavanje sa svakodnevnim obvezama premijera, članova Federalne vlade i direktora javnih kompanija.Tinejdžerima, sudionicima akcije, dodijeljeni su certifikati, a Memorandumom sporazumijevanja, što su ga potpisali premijer Federacije BiH Nedžad Branković, federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić i predsjednica NVO „Djeca – stubovi svijeta“ Fatima Hukić, ova manifestacija postaje tradicionalna i održavat će se svake godine.

    * * *
    Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.30 sati.