29. sjednica Vlade FBiH

 • 17.10.2007.
 • O PLAÆAMA U ORGANIMA UPRAVLJANJA INSTITUCIJA I JAVNIH PREDUZEÆA U VEÆINSKOM VLASNIŠTVU FBiH

  Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je razmatrala Prednacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, s ciljem da se na jedinstven način uredi ova materija.

  Razlog je dosadašnja, i po obimu i po sadržaju, neujednačenost ovih prava, posebno u pogledu visine plaća direktora, njihovih zamjenika i pomoćnika - izvršnih direktora, odnosno predsjednika i članova uprave, kao i predsjednika i članova komisija u institucijama koje je osnovala FBiH ili preduzećima u kojima FBiH ima većinsko vlasništvo.

  Federalna vlada je zaključila da u Prednacrt zakona treba ugraditi primjedbe i prijedloge iz današnje rasprave prije nego što utvrdi Nacrt ovog dokumenta. Glavna sugestija iz rasprave je da jedno od mjerila prilikom utvrđivanja ovih vrsta primanja bude prosječna plaća u Federaciji BiH.

  VEÆA BUDŽETSKA SREDSTVA ZA PODUZETINIŠVO I OBRT, KULTURU I SPORT

  Vlada FBiH je donijela odluke finansijske prirode kojima su postojeći budžetski trasferi za određene namjene, usklađeni sa Rebalansom Budžeta FBiH za ovu godinu.

  Tako je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška i kriterijima raspodjele sredstava Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta, kojom su sredstva za ove namjene povećana sa sedam na devet miliona KM i raspoređena na određene pozicije prema utvrđenim kriterijima. Uvećanje od dva miliona KM raspoređeno je na 1.015 korisnika od ukupno 1.646 koji su aplicirali na javni natječaj raspisan 13.6. ove godine.

  Po istom principu izmijenjena je i Odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom za ovu godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Tako su, za po jedan milion KM, uvećani transferi za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa od značaja za FBiH i transferi za kulturu od značaja za FBiH.

  Za 700.000 KM uvećan je Transfer za sport od značaja za FBiH koji će se koristiti za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije, te opremanje sportskih rekreativnih objekata (500.000 KM), kao i za sufinansiranje međunarodnih i tradicionalnih sportskih manifestacija koje se organiziraju u FBiH (200.000 KM).

  POMOÆ IZ FEDERALNIH ROBNIH REZERVI

  Vlada FBiH je donijela Zaključak kojim se iz Federalnih robnih rezervi Federalnoj upravi civilne zaštite ustupaju naprtnjače za gašenje požara u vrijednosti od 100.000 KM.

  Ovim je pozitivno riješen zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, s obzirom na to da je tokom jula i avgusta ove godine uništen veliki broj naprtnjača u akcijama gašenja požara.

  OMOGUÆAVANJE NASTAVKA IZGRADNJE SARAJEVSKE OBILAZNICE

  Na prijedlog JP Direkcija cesta Federacije BiH, Vlada FBiH danas je donijela deset rješenja kojima se ovoj direkciji dozvoljava ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina sarajevske općine Novi Grad prije pravosnažnosti rješenja. Ovo je bilo potrebno radi omogućavanja nastavka izgradnje Sarajevske obilaznice za koju je Vlada još ranije utvrdila postojanje općeg interesa.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Danas je imenovana Komisija za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada FBiH. Komisiju sačinjavaju federalni ministri: Feliks Vidović (predsjednik), Muhidin Alić, dr. Perica Jelečević, Gavrilo Grahovac i Nail Šećkanović (članovi).

  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.30 sati.