289. sjednica Vlade FBiH

 • 04.11.2021.


 • 289. (TEMATSKA) SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

  INFORMACIJE O STANJU U ENERGETSKOM SEKTORU U FEDERACIJI BiH

  Vlada Federacije BiH se, na današnjoj tematskoj sjednici održanoj u Sarajevu, upoznala sa informacijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o najavljenom poskupljenju električne energije i statusu projekta izgradnje Bloka 7 - TE Tuzla, te usvojila informaciju ovog federalnog ministarstva o stanju u gasnoj privredi od 1.1.2020. godine do danas.

  Kada je riječ o električnoj energiji, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da formira radnu grupu za izradu prijedloga modela za povećanje cijena ovog energenta u Federaciji BiH. Radnu grupu će sačinjavati predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, javnih preduzeća Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo i Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, FERK-a i Konkurencijskog vijeća BiH.

  Zadatak ove radne grupe je da, u roku od 14 dana, analizira trendove i kretanje cijena energije i energenata na domaćem, regionalnom i svjetskom tržištu i da, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, predloži Vladi FBiH najoptimalniji model i rješenje o načinu formiranja cijena električne energije.

  Informacije u vezi s povećanjem cijena električne energije u FBiH i o statusu projekta izgradnje Bloka 7 - TE Tuzla će, zajedno s današnjim zaključcima, biti dosatvljene Parlamentu Federacije BiH.

  Povodom informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u gasnom sektoru Federacije BiH od 1.1.2020. godine do danas, Federalna vlada je zatražila od advokatske kuće koja zastupa interese Federacije BiH da posebno analizira pravni status Vlade FBiH kao trećeoptuženog u arbitražnom postupku, s obzirom na to da ona nije službeno strana u Dugoročnom ugovoru o transportu prirodnog gasa niti je njegov potpisnik, te da, shodno tome, poduzme službene radnje s ciljem isključivanja Vlade FBiH kao tuženika.