288. sjednica Vlade FBiH

 • 04.11.2021.


 • 288. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

  PRODUŽENO VAŽENJE NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FMZ

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 1.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

  Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

  Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 4.11.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

  Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

  U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

  U 43. sedmici, u odnosu na prethodnu, navedeno je u informaciji Kriznog štaba FMZ-a, zabilježen je rast sedmičnih indikatora, broj novih potvrđenih slučajeva veći je za 26 posto, a broj smrtnih slučajeva veći je za 27 posto. Prema dostavljenim podacima, od ukupnog broja hospitalizovanih je oko 90 posto nevakcinisanih.

  Federacija FBiH u proteklom izvještajnom periodu i dalje bilježi visok nivo prenosa virusa u zajednici. Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 141 slučaj na 100.000 stanovnika i veća je za 22 posto nego sedmicu ranije, a u posljednjih sedam dana najviša je u Sarajevskom (264,21), Tuzlanskom (216,49) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (203,25). 

  Procjenjujući rizik, Krizni štab FMZ-a u informaciji je naveo da se u FBiH u proteklom izvještajnom periodu i dalje  bilježi visok nivo prenosa virusa.

  Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti virusa, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom, kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, u informaciji je procijenjeno da je prijetnja zdravlju opće populacije i dalje visoka.

  Inače, do 25. oktobra 2021. godine je u Federaciji BiH dato 865.620 doza vakcina protiv COVID-19, od čega je prvom dozom vakcinisano 465.930, a drugom 399.690 građana.

  UTVRĐEN KOEFICIJENT JEDAN ZA NOVČANU EGZISTENCIJALNU 
  NAKNADU DEMOBILIZIRANIM BORCIMA

  Federalna vlada danas je donijela Odluku kojom je utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2021. godine (IV kvartal) u okviru "Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada", utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu.

  Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, bit će utvrđena visina mjesečne novčane  egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2021. godine.

  Na ovaj način će biti ispoštovana dosljedna primjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada. Za realizaciju Odluke osigurana su sredstva u Budžetu FBiH za 2021. godinu u iznosu od 45 miliona KM.

  UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU VODOVODA PLAVA VODA

  Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

  Javni interes je utvrđen na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju projekta Plava voda za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, koji je izradio ZEDIS d.o.o. Zenica, zatim procjene vrijednosti nekretnina u iznosu od 4.634.702 KM, koji je dostavio Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik,  kao i zaključaka dvije kantonalne vlade kojima je dato pozitivno mišljenje o opravdanosti ovog projekta i utvrđen njegov status u kantonalnim prostornim planovima.

  JP Regionalni vodovod Plava Voda, kao korisnik eksproprijacije nekretnina, može podnijeti prijedlog za  eksproprijaciju općinskoj/gradskoj službi za upravu u roku od dvije godine, te snosi troškove potrebne za eksproprijaciju i troškove njenog postupaka.

  Stupanjem na snagu ove, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda iz 2019. godine.

  UKUPNO 1.000.000 KM ZA REKLAMNO-PROMOTIVNE 
  USLUGE OD ŠEST FUDBALSKIH KLUBOVA 

  Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga za ovu kompaniju u periodu od 2021. godine do 2023. godine od šest renomiranih bh. fudbalskih klubova, u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

  Na osnovu Odluke Uprave BH Telecoma, od iznosa od 1.000.000 KM, za nabavke usługa od fudbalskih klubova Sarajevo, Velež i Željezničar bit će izdvojeno po 220.000 KM, za FK Sloboda 125.000 KM i FK Tuzla City 115.000 KM, te za nabavku usługa od FK Čelik 100.000 KM.

  Od ukupnog iznosa sredstava predviđenih ovom odlukom, na 2021. godinu se odnosi 200.000 KM, a na 2022. i 2023. godinu iznos od po 400.000.00 KM. 

  U obrazloženju je navedeno da su sredstva za realizaciju Odluke predviđena u Trogodišnjem planu poslovana BH Telecoma za period 2021-2023. godina.

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada Federacije BiH je, na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala prethodnu saglasnost za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednim društvima TOLA COMPANY d.o.o. Zenica u iznosu od 900.000 KM, a privrednom društvu Čičak d.o.o. Međugorje u iznosu od 160.000 KM.  

  Danas je usvojen Kvartalni izvještaj o napretku Projekta “Podrške zapošljavanju” (ESP) za period juli - septembar 2021. godine.

  Vlada FBiH je prihvatila odgovore svih federalnih ministarstava i Federalnog zavoda za programiranje razvoja na izvještaj revizije učinka „Uspostavljanje efikasnog sistema planiranja i donošenja strategija Federacje BiH" iz septembra 2021. godine. Današnji zaključak i odgovori svih federalnih ministarstava i Federalnog zavoda za programiranje razvoja bit će dostavljeni  Uredu za reviziju institucija u FBiH i Federalnom ministarstvu finansija.

  Federalna vlada je danas donijela potrebne akte za pokretanje procedure raspisivanja javnog oglasa za popunjavanje Komisije za koncesije FBiH, te javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH.