273. sjednica Vlade FBiH

 • 08.07.2021.


 • 273. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
   
  11. JULI 2021. GODINE PROGLAŠEN DANOM ŽALOSTI U FEDERACIJI BiH
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, 11. juli 2021. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglasila Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
   
  Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije BiH.
   
  Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.
   
  U obrazloženju ove odluke istaknuta je činjenica da su tokom proteklog rata na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine počinjeni brojni zločini i da su se dogodile tragedije ogromnih razmjera, ali je po brutalnosti i broju žrtava najteži zločin, odnosno genocid izvršen u Srebrenici.
   
  Odluka je donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid u Srebrenici.
   
  UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA U FBiH
   
  Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenon postupku uputila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.
   
  Ovaj zakon prvi put sistemski rješava problematiku kada su u pitanju porodice koje imaju dijete s invaliditetom. Cilj Zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status "roditelja njegovatelja", te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.
   
  Kako je definisano, roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa 100 postotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama. Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja osoba sa invaliditetom sa 100 postotnim oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe. Ako u porodici ima dvoje ili više osoba sa invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja.
   
  Pravo na status roditelja njegovatelja osobe sa invaliditetom može biti priznato ukoliko je nazaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje. Izuzetno, može priložiti dokaz Porezne uprave FBiH da nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.
   
  Uz ispunjavanje ovih uslova, status može biti priznat roditelju do njegove navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe sa invaliditetom.
   
  Ovo pravo ne priznaje se roditelju ukoliko je osobi sa invaliditetom osiguran smještaj, organizovano stanovanje, poludnevni ili cjelodnevni boravak u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.
   
  Za vrijeme dok jedan roditelj koristi porođajno odsustvo za dijete, drugom roditelju ne može biti priznat status roditelja njegovatelja za to isto dijete. Izuzetno, pravo na ovaj status se priznaje kada osoba sa invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite ili kod drugog pružaoca usluga boravka.
  Izuzetno, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada osoba sa invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružaoca usluga boravka boravi četiri i više sati dnevno pod uslovom da mu roditelj tokom boravka pruža usluge pomoći i njege.
   
  Pravo na status roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe sa invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.
   
  Federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će biti određena potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.
   
  Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, te na penzijsko i invalidsko, zdravstveno kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.
   
  Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u budžetu FBiH trebati obezbijediti više od 27 miliona KM.
   
  INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ZA NABAVKU VAKCINA
   
  Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH upoznao je danas Vladu FBiH sa informacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 1. do 7.7.2021. godine.
   
  U prezentiranoj informaciji navedeni su svi koraci koje je Zavod poduzimao u ovom periodu na pregovorima za nabavku vakcina direktnim putem.
   
  Također, Vlada je upoznata i o broju do sada zaprimljenih vakcina, te broju vakcinisanih građana prvom i drugom dozom.
   
  Vladi Federacije BiH je informisana da je proteklih dana, diplomatskim putem preko Ambasade BiH u Pekingu, dostavljen orginalni primjerak Ugovora za nabavku direktnim putem od proizvođača 500.000 Sinopharm vakcina koji je potpisao kineski partner.
   
  SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA ZA ELEKTRIČNU
  ENERGIJU PRODUŽENO DO KRAJA OVE GODINE
   
  Vlada Federacija Bosne i Hercegovine je izmjenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31.12.2021. godine. Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar).
   
  Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo jednom mjernom mjestu.
   
  Iznos subvencije će biti iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM  kod  JP Elektroprivrede BiH d .d. Sarajevo, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB d.d. Mostar,  u zavisnosti od potrošnje električne energije u obračunskom periodu.
   
  U skladu sa Odlukom o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, koja je u primjeni od 2011. godine, prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70 hiljada, te je do sada za ove namjene izdvojeno 27 miliona konvertibilnih maraka.
   
  SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O REGRESIRANJU KAMATA
   
  Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garantni fond između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila resornog federalnog ministra.
   
  Vlada je ranije donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije namijenjenih za regresiranje kamata putem Garantnog fonda. Ovom odlukom je propisano da će Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije definisati međusobne odnose ugovorom o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata.
   
  Cilj progama je da omogući korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno-garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno-garantnom programu za izvoznike dobijanje grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Korisnici su privredna društva koja su kreditno zadužena po ovim kreditno-garantnim programima, a ukupan raspoloživi iznos sredstava namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate je 6.000.000 KM i ova sredstva su osigurana Budžetom FBiH za 2021. godinu.
   
  Subvencije će biti odobravane korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine, a visina subvencionirane kamatne stope je do 2,5 posto.
   
  USVOJENI PLANOVI POSLOVANJA JP AUTOCESTE FBiH
   
  Federalna vlada je dala saglasnost na planove poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2021. godinu, kao i za period 2021- 2023. godina.
   
  Glavni ciljevi predviđeni trogodišnjim planom se odnose na zasnivanje rada na ekonomskim principima samoodrživosti, osiguranju kontinuiteta usluga održavanja, projektiranju. Ciljevi su i izgradnja dionica autoceste za koje postoje izvori finansiranja, nastavak aktivnosti na pronalasku optimalnih izvora sredstava koji će osigurati povećanje intenziteta aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, eksproprijacije zemljišta i nastavak izgradnje dionica.
   
  Planirano je i unaprjeđivanje usluge korisnicima kroz postpaid plaćanje, uvođenje smart kartica, te konstantno poboljšanje IT infrastrukture, kao i nastavak aktivnosti na osiguranju sredstava iz različitih izvora, međunarodnih kreditnih sredstava, realizacijama iz budžeta Federacije BiH ili iz drugih izvora, a sve u cilju brže izgradnje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH.
   
  ZA ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA I ALTERNATIVNIH SMJEŠTAJA 145.000 KM
   
  Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 145.000 KM iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH za sufinanciranje Projekta CEB II - „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” za 2021. godinu.
   
  Sredstva su izdvojena s proračunske pozicije namijenjene sudjelovanju Vlade FBiH u zajedničkim projektima koje finansira međunarodna zajednica.
   
  Inače, projekt CEB II se  financira kreditnim sredstavima Razvojne banke Vijeća Europe u iznosu od 78,83 milijuna KM i proračuna FBiH za sufinanciranje 0,88 milijuna KM.
   
  SREDSTVA ZA DJEČIJU NEDJELJU U 2021. GODINI
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra/listopada 2021. godine na teritoriji FBiH za Dječiju nedjelju.
   
  Riječ je o jedan posto na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, zatim na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju (izuzev na pošiljke novina i časopisa), na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, te na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVO i slično).
   
  Kantonalna ministarstva finansija će, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi načine naplate novčanih iznosa i njihovog raspoređivanja.
   
  IZMJENE I DOPUNE DVA ZAKONA O UPOSLENICIMA DRŽAVNE SLUŽBE
   
  S ciljem usaglašavanja sa odredbama općeg radnog zakonodavstva (Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i Zakona o radu), Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH. Kako je obrazloženo, odredbama Zakona o MIO i Zakona o radu došlo je do izmjena kategorizacije uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, a koji bitno utječu na čin prestanka radnog odnosa zaposlenika.
   
  Ova dva zakona su kao jedan od ključnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, pa time i prestanak radnog odnosa, utvrdili institut staža osiguranja koji predstavlja vremenski period za koji su uplaćeni porezi i doprinosi povodom radnog odnosa, umjesto dosadašnjeg instituta mirovinskog staža koji ne obuhvaća i ovaj važan segment.
   
  U praksi se događaju slučajevi da se navrši mirovinski, a da se istovremeno ne navrši i staž osiguranja kao uvjet stjecanja prava na mirovinu državnih službenika i namještenika. Dakle, takvim uposlenicima prestaje radni odnos, ali ne ispunjavaju uvjete za uživanje prava na mirovinu.
   
  Stoga je predloženim izmjenama i dopunama predviđeno da radni odnosi državnog službenika i namještenika u državnoj službi prestaje kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.
   
  IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
   
  Vlada FBiH je usvojila izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kojim nije prihvatila prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO, koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Zijat Mušić.
   
  Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, ocijenila neosnovanim zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu kredibilnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH sa odredbama Ustava FBiH i Evropske konvenciije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
   
  Na prijedlog Komisije za administrativna pitanja, Vlade FBiH, nije prihvaćena inicijativa poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elzine Pirić za smjenu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ocijenjeno je da inicijativa u svom sadržaju ne problematizira zakonska ovlaštenja i obaveze rukovodioca Federalne uprave za inspekcijske poslove, odnosno pravno zasnovana postupanja ili propuštene radnje rukovodioca u smislu obaveza predviđenih zakonom.
   
  Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila da inicijativa za donošenje Zakona o dopuni Zakona o radu, koju je podnijela  posłanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenela Zuko, nije predmet ovog zakona, te bi mogła biti usmjerena na izmjene i dopune drugih posebnih propisa.
   
  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
   
  Federalna vlada je usvojila izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na aukciji održanoj 8.6.2021. godine. Tada je Federacija BiH ponudila 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od deset godina.
   
  Vlada FBiH je bivšu kasarnu „Hrenovica“ i zemljište s pripadajućim objektima i infrastrukturom, bez naknade, dala na korištenje općini Pale, te zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da zaključi ugovor sa ovom općinom kojim će biti uređeno pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem).
   
  Agenciji za državnu službu FBiH odobreno je raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane UNDP-a, u maju 2021. godine u iznosu od 54.200 KM, za realizaciju aktivnosti u okviru Projekta „Organizacija programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja“.
  Korisnik
   
  u eksproprijacije JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dozvoljen je ulazak u posjed nekretnina prije naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik. Postupak eksproprijacije vođen je radi izgradnje brze ceste Lašva-Nević Polje nakon što je odlukom Vlade FBiH proglašen javni interes za njenu izgradnju.
   
  Vlada FBiH prihvatila je izvještaje o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH i radu Ombudsmena za bankarski sistem FBiH za 2020. godinu, te informaciju o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.
   
  Također, Vlada je danas prihvatila informaciju Federalnog zavoda za statistiku o pokretanju aktivnosti za digitalizaciju statističke arhivske građe.
   
  Federalna vlada je donijela zaključak o poništenju ranije raspisane, te o pokretanju nove konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
   
  Isti zaključak donesen je i kada je riječ o postupku izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz FBiH.
   
  Vlada danas nije prihvatila ni jednog od sedam kandidata s liste koju je za imenovanje direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova predložio Nezavisni odbor Parlamenta FBiH.
   
  KADROVSKA RJEŠENJA
   
  Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zbog isteka mandate. Također, data je prethodna saglasnost Skupštini ovog javnog preduzeća za imenovanje Dobroslava Galića za predsjednika, a Muhidina Zuke, Ante Vrdoljaka, Indire Čišić i Marije Buntić za članove Nadzornog odbora, ovog javnog preduzeća, na period od četiri godine.
   
  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Darko Pranjić (BH-Gas d.o.o. Sarajevo), Jakub Mušinbegović (BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik i UNIS Ginex d.d. Goražde) i Adnan Mahmutović (Igman d.d. Konjic).