26. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 30. stav (2) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19 i 1/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 302. sjednici, održanoj 10.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Regulatornu komisiju za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine imenuju se vršioci dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na period dok Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne imenuje članove, i to:

1. Jasmin Bešo, iz reda bošnjačkog naroda,

2. Sanela Pokrajčić, iz reda hrvatskog naroda, i

3. Mile Srdanović, iz reda srpskog naroda.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 158/2022
10. februara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.