24. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 301. sjednici, održanoj 03.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANA ARHIVSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Za člana Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine predlaže se Alen Taletović, pomoćnik federalnog ministra pravde - rukovodilac sektora Uprave.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 101/2022
03. februara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.