24. РЈЕШЕЊЕ о приједлогу за именовање члана Архивског вијећа Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 301. сједници, одржаној 03.02.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ПРИЈЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА АРХИВСКОГ ВИЈЕЋА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


За члана Архивског вијећа Босне и Херцеговине, испред Владе Федерације Босне и Херцеговине предлаже се Ален Талетовић, помоћник федералног министра правде - руководилац сектора Управе.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 101/2022
03. фебруара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.