23. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 301. sjednici, održanoj 03.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANOVA DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Za imenovanje dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina, predlažu se:

- Suad Zeljković, i

- Milenko Tomić.

II.


Na prijedlog iz tačke I. ovog rješenja, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine predlaže imenovanje dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijedlog Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz stava (1) ove tačke dostavlja se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju predlaže Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 100/2022
03. februara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.