23. РЈЕШЕЊЕ о приједлогу за именовање чланова Државне регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 301. сједници, одржаној 03.02.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ПРИЈЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


За именовање два члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације Босне и Херцеговине, на мандатни период од пет година, предлажу се:

- Суад Зељковић, и

- Миленко Томић.

II


На приједлог из тачке I овог рјешења, Парламент Федерације Босне и Херцеговине предлаже именовање два члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације Босне и Херцеговине.

Приједлог Парламента Федерације Босне и Херцеговине из става (1) ове тачке доставља се Вијећу министара Босне и Херцеговине, које именовање чланова Државне регулаторне комисије за електричну енергију предлаже Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.

III


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 100/2022
03. фебруара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.