103. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 327. sjednici, održanoj 04.08.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM


I.


Privremeno se imenuju predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na tri mjeseca odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u sastavu:

1. Senad Pešto, predsjednik

2. Adis Hamzić, član

3. Sudo Marić, član

4. Kasim Alajbegović, član

5. Bosiljko Čović, član

6. Vjekoslav Vučić, član i

7. Jasmin Hodžić, član.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1228/2022
04. augusta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.