За пројект „Унапређење здравствене заштите у ФБиХ" 19,2 милиона еура од ИБРД-а

 • 23.06.2022.
 • За пројект „Унапређење здравствене заштите у ФБиХ" 19,2 милиона еура од ИБРД-а

  Федерално министарство финансија информисало је данас Владу ФБиХ о зајму Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за финансирање Пројекта „Унапређење здравствене заштите у ФБиХ“.

  Иначе, Влада Федерације је на сједници одржаној 20.5.2021. године подржала иницијативу да за ово задужење. Од укупно одобрених средства ИБРД-а за Босну и Херцеговину у износу до 67.300.000 еура, на Федерацију БиХ ће бити алоцирано 19.240.000 еура. У Сарајеву су 1. фебруара и 4. марта 2022. године одржан преговори о овом пројекту, усаглашени су записник, те нацрти споразума о зајму између БиХ и ИБРД-а, те Пројектног споразума између ИБРД и ФБиХ о процјени Пројекта.

  Средства зајма одобравају се Федерацији БиХ с роком отплате од 32 године, те седмогодишњим граце периодом.

  Како је наведено у информацији, Пројект ће бити проведен кроз двије компоненте.

  Прва се односи на унапређење учинка здравственог система и подржава унапређење ефикасности и квалитета здравствене заштите, те јачање управљања и финансијске одрживости здравствених установа. Друга компонента се односи на управљање и мониторинг Пројекта, подршка управљању те мониторинг и евалуација. Подржава свакодневно управљање Пројектом, укључујучи осигуравање адекватних људских ресурса неопходних за координацију свих пројектних активности по компонентама.

  Циљ Пројекта је унапрјеђење квалитета здравствених услуга, као и финансијског стања здравствених система у ФБиХ. Пројектом ће се омогућити даље увођење информационих и комуникационих технологија у систем здравства, које изискују значајна финансијска средства, спријечити неоправдани раст трошкова здравствене заштите уз одржавање квалитета медицинских услуга. Подршка развоју ИКТ на нивоу примарне здравствене заштите (ПЗЗ) омогућена је кроз претходни кредитни аранжман ХСЕП-АФ 4912-БА, у оквиру којег је унапређена ИТ инфраструктура на нивоу ПЗЗ. Међутим опремљеност здравствених установа са ИТ још увијек није довољна и базирана је на ограниченим финансијским могућностима кантона/опћине, те не прати потребе цјелокупног система.

  Влада је данас утврдила и Приједлог одлуке о овом кредитном задужењу и упутила га на коначно усвајање Парламенту ФБиХ.