Za projekt „Unapređenje zdravstvene zaštite u FBiH" 19,2 miliona eura od IBRD-a

  • 23.06.2022.
  • Za projekt „Unapređenje zdravstvene zaštite u FBiH" 19,2 miliona eura od IBRD-a