За модернизацију јавног саобраћаја у Сарајеву 17 милиона еура

 • 22.09.2022.
 • За модернизацију јавног саобраћаја у Сарајеву 17 милиона еура

  Влада ФБиХ је Парламенту ФБиХ упутила на изјашњење Приједлог одлуке о задужењу Федерације БиХ по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију Пројекта Јавни пријевоз Сарајево е-Мобилитy  у износу до 17.000.000 еура.

  Ову одлуку Федерална влада је предложила с циљем обезбјеђења средстава за набавку и инсталацију адаптивног система управљања саобраћајем у Сарајеву, укључујући изградњу зграде центра за управљање саобраћајем, затим набавку до пет нових трамваја, а како би се унаприједио развој инфраструктуре јавног пријевоза кроз побољшање капацитета и учинковитости услуга,

  Пројект подразумијева набавку савременог система за управљање и надзор саобраћајем који укључује компоненте интелигентног система управљања с приоритетима јавног пријевоза, видео надзорног система и видео детекције инцидената засноване на најновијим технологијама. Такођер, подразумијева и израду центра за управљање, гдје би се могла пратити ситуација на саобраћајницама у сваком тренутку, те подузимати одговарајуће мјере за рјешење саобраћајних гужви на појединим раскрсницама, као и рјешавање инцидентних ситуација.

  Такођер, пројект ће бити базиран на најмодернијој сензорској опреми као што су радарски детектори, који ће у реалном времену снимати потпуну саобраћајну слику града, те омогућити детаљне информације битне за даље планирање саобраћајне инфраструктуре. Осим тога, утицат ће на смањење кашњења возила и повећање безбједности путника, те на енергетске ефикасност и здраво окружења у урбаном подручју Сарајева.

  Рок отплате зајма је 15 година, уз три године граце периода, а крајњи корисник и дужник по овом задужењу је Кантон Сарајево. Федерално министарство финансија задужено је да с Кантоном Сарајево, усагласи и склопи одговарајући подуговор о зајму којим ће, у сврху редовне отплате, бити дефинирани услови враћања средстава.

  За реализацију Одлуке и извјештавање задужени су Федерално министарство финансија, Кантон Сарајево и Министарство саобраћаја Кантона Сарајево.