За јачање отпорности и конкурентности у пољопривреди зајам од 30.700.000 еура

 • 22.09.2022.
 • За јачање отпорности и конкурентности у пољопривреди зајам од 30.700.000 еура

  Федерална влада је утврдила и Парламенту ФБиХ на усвајање упутила Приједлог одлуке о прихваћању задужења Федерације БиХ по Споразуму о зајму између Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) и Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта отпорност и конкурентност у пољопривреди  у износу до 30.700.000 еура од укупно 61.400.000 еура, одобрених за БиХ.

  Примарни циљ овог пројекта је јачање пољопривредних информационих система, пружање подршке за пољопривреду отпорну на климатске утјецаје, те јачање ланаца вриједности и развој продуктивног партнерства, као и унапрјеђење система наводњавања и одводње ради прилагођавања на климатске промјене.

  Такођер, циљ пројекта је јачање стандарда квалитета и сигурности хране, јачање ИТ система у сврху повећања сигурности хране како би се извршило усклађивање и испуњавање захтјева ЕУ, те преглед и доградња ветеринарских ИТ система, доградња фитосанитарног система и система за сигурност хране.

  Зајам је с роком отплате од 32 године, уз укључени седмогодишњи граце период.

  За реализацију ове Одлуке и извјештавање задужена су федерална министарства финансија, те пољопривреде, водопривреде и шумарства, као и Јединица за имплементацију пројекта.

  Доношењем ове одлуке ствара се основ за потписивање Супсидијарног уговора између БиХ и ФБиХ.