ХЕ Кованићи - електроенергетски објект од јавног интереса ФБиХ

 • 23.03.2023.
 • ХЕ Кованићи - електроенергетски објект од јавног интереса ФБиХ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарство енергије, рударства и индустрије, допунила одлуку о проглашењу јавног интереса и приступању припреми и изградњи приоритетних електроенергетских објеката у ФБиХ, а у коју је додан и пројект ХЕ Кованићи на ријеци Босни, од 12,2 МW.

  У образложењу Министарства наводи се да је ЈП Електропривреда БиХ финансирала израду идејног пројекта, којим је по окончању 2021. године, ХЕ Кованићи дефинисана као проточна прибранска електрана, за чију би изградњу, укупна инвестиција износила 89,2 милиона КМ.

  У току је припрема инвестиционо-техничке документације и прибављање управних аката ради издавања урбанистичке сагласности. Уврштавањем ХЕ Кованићи у ову одлуку стварају се предуслови за издавање околинске дозволе, те омогућује наставак започетог поступка додјеле концесије.

  Из Министарства подсјећају да им је ЈП Електропривреда БиХ још 2011. године упутила приједлог да се у документе, које је претходно донијела Влада ФБиХ, а који се односе на приоритете изградње електроенергетских пројекета у ФБиХ, уврсти и пројект ХЕ Кованићи. У оквиру ових активности, ЈП ЕП БиХ аплицирала је и 2013. године добила грант средства у износу од 850.000 еура од Владе Њемачке, а посредством КфW банке, за израду Студије изводљивости са претходном процјеном утицаја на околину и извођење геолошких истражних радова.

  На приједлог министарства, допуњена је и одлука о проглашењу јавног интереса, приступању припреми изградње електроенергетских објеката, избору стратешких партнера и приступању додјели концесија за ХЕ Кованићи.

  С циљем дугорочног осигурања електричне енергије и задовољавања властитих потреба, те осигурања позиције Федерације БиХ на унутрашњем и регионалном тржишту електричне енергије, јавни интерес за изградњу електроенергетских објеката у ФБиХ раније је проглашен за четири термоелектране, 13 хидроелектрана и шест вјетроелектрана, који су раније обухваћени овом одлуком Владе ФБиХ.