Влада ФБиХ: За исплату плаћа радницима Зрака д.д. Сарајево одобрено 110.000 КМ

  • 23.09.2022.
  • Влада ФБиХ: За исплату плаћа радницима Зрака д.д. Сарајево одобрено 110.000 КМ

    Влада Федерације БиХ је на данашњој хитној, телефонски одржаној сједници донијела Одлуку којом је привредном друштву Зрак д.д. Сарајево одобрила 110.000 КМ за исплату плаћа радницима.

    Средства ће бити уплаћена на трансакцијски рачун Зрака након што Федерално министарство енергије, рударства и индустрије и ово привредно друштво потпишу уговор о реализацији додијељених грант средстава, којим ће бити прецизно дефинисана права и обавезе уговорних страна.

    За реализацију ове одлуке задужени су Развојна банка ФБиХ, Федерално министарство енергије, рударства и индустрије и Зрак д.д. Сарајево, свако у оквиру своје надлежности.

    Ова одлука ступа на снагу даном доношења и бит ће објављена у Службеним новинама ФБиХ.