БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

Више од 7,5 милиона КМ за развој подузетништва и обрта у Федерацији БиХ

 • 23.03.2023.
 • Више од 7,5 милиона КМ за развој подузетништва и обрта у Федерацији БиХ

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта донијела двије одлуке у укупном износу од 7.540.000 КМ намијењених за развој подузетништва и обрта у Федерацији БиХ.

  Једном од одлука усвојен је Програм утрошка дијела средстава текућих трансфера утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству, у укупном износу од 6.540.000 КМ. Ријеч је о грант средсвима која ће се распоређивати за пројекте утврђене Програмом.

  Имајући у виду да је мало и средње подузетништво покретачка снага на путу развоја привреде Федерације БиХ, министарство ће и у овој години реализовати више активности с циљем унапрјеђења развоја сектора мале привреде. Циљеви су јачање конкурентности субјеката мале привреде путем развоја подузетничке инфраструктуре, а посебно кроз технолошку модернизацију њихових пословних процеса, увођење међународних стандарда квалитете, дигиталне трансформације у пословању, циркуларне економије и побољшање енергијске ефикасности у складу с транзицијом ка зеленој и дигиталној економији.

  Очекивани резултати овог програма су повећање укупних прихода сектора, запослености и извоза, те покретање иновативних старт-уп-а, као и повећања конкурентске способности МСП-а. У оквиру програма утрошка додјелом грант средстава планирају се суфинансирати пројекти подршке развоју пословне инфраструктуре, као и различити пројекти помоћи успоставе и раста малих и средњих предузећа.

  Тако је опћинама и градовима планирано 2.000.000 КМ за подузетничке зоне, док субвенције приватним предузећима и подузетницима износе 4.540.000 КМ за потицај развоју обрта и новооснованим субјектима мале привреде, као и јачање конкурентности МСП-а.

  Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта расписат ће јавни конкурс за додјелу грант средстава у Службеним новинама Федерације БиХ и дневним новинама, те на wеб страници Министарства.

  Другом данас донесеном Одлуком одобрен је утрошак средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину за реализацију Програма „Кредитни потицај развоја подузетништва и обрта“ у износу од 1.000.000 КМ. Ова средства пласират ће се путем Развојне банке ФБиХ на револвинг основи, а кредитни потицаји ће се додјељивати на период до седам година, с грејс периодом до двије године и каматном стопом од 0,9 посто.