Сагласност за пријем 141 радника у два рудника

 • 01.09.2022.
 • Сагласност за пријем 141 радника у два рудника

  Влада Федерације БиХ је усвојила информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о провођењу активности за пријем укупно 141 радника у Рудник угља „Крека“ д.о.о. Тузла и Рудник мрког угља „Бреза“ д.о.о. Бреза, који послују у саставу Концерна ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево.

  Влада је дала сагласност за пријем 111 радника на одређено радно вријеме у РУ „Крека“ и 30 у РМУ „Бреза“.

  На основу сагласности, у руднику Крека ће у погону „Дубраве“ бити примљено 39, а у „Шикуљама“ 72 радника на одређено радно вријеме до шест мјесеци.

  На исти период ће у погону „Сретно и Каменице“ рудника „Бреза“ бити примљено 30 радника.

  У информацији Федералног министарства енергије, рударства и индустрије образложено је да је ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево 1.8.2022. године доставила акт којим је затражена сагласност за пријем 111 радника у РУ „Крека“ д.о.о. Тузла и 30 радника у РМУ „Бреза“ д.о.о. Бреза, на одређено вријеме до шест мјесеци.

  У образложењу које је доставила ЈП Електропривреда БиХ наведено је да се ради о производним радницима неопходним за процес непосредне експлоатације у површинским погонима, те да је смањење броја производних радника оптеретило рударске радове на добивању, транспорту и класирању угља. Када је ријеч о руднику „Бреза“, образложено је да су неопходни радници на руковању рударском механизацијом и постројењима, те да је потребно попунити радна мјеста на комплетној линији утоварно-транспорног комплекса роторни багер - сабирни транспортер, како се не би угрозило функционисање процеса производње.