Прихваћен грант Међународне банке за обнову и развој у износу од 1,15 милиона долара за ФБиХ

 • 27.10.2022.
 • Прихваћен грант Међународне банке за обнову и развој у износу од 1,15 милиона долара за ФБиХ

  Федерална влада донијела је одлуку којом је дала сагласност за прихватање гранта Међународне банке за обнову и развој (ИБРД), намијењеног за финансирање пројекта модернизације водног и санитарног сектора у Босни и Херцеговини.

  Према донесеној одлуци, Федерација БиХ прихвата грант намијењен за финансирање овог пројекта према Споразуму о гранту који је закључен између БиХ и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) у улози администратора Труст фонда једног донатора, у износу од 1.150.000 долара, од укупно 2.300.000 долара грант средстава одобрених за БиХ. Сваки накнадни износ који одобри донатор, неће прелазити укупно 3.500.000 долара.

   Средства гранта користит ће се за финансирање Пројекта модернизације водних и санитарних услуга и то за подршку комуналним предузећима у јачању институционалног, финансијског и правног оквира и капацитета у сектору вода и комуналне дјелатности, а ради осигурања одрживости инвестиција у инфраструктуру.

   Влада ФБиХ је потврдила да је документација прихватљива за Федерацију, а посебно Уговор о гранту између БиХ и ИБРД-а.

  За реализацију ове одлуке и извјештавање задужени су Федерално министарство финансија, те Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и Јединица за имплементацију пројекта овог министарства.

  Одлуком је дата сагласност за закључивање Супсидијарног споразума између БиХ и ФБиХ, а за његово потписивање овлаштена је федерална министрица финансија Јелка Милићевић.