Prihvaćen grant Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 1,15 miliona dolara za FBiH

  • 27.10.2022.
  • Prihvaćen grant Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 1,15 miliona dolara za FBiH