Осигурање капацитета за потребе проширења Опћинског и Кантоналног суда у Сарајеву

 • 16.03.2023.
 • Осигурање капацитета за потребе проширења Опћинског и Кантоналног суда у Сарајеву

  Влада Федерације БиХ данас је прихватила информацију Федералног министарства правде о реконструкцији Казнено-поправног завода Сарајево за потребе проширења Опћинског и Кантоналног суда у Сарајеву.

  Данашњим закључком Влада ФБиХ исказује опредјељење за закључење Меморандума о сарадњи с  Високим судским и тужилачким вијећем БиХ и Владом Кантона Сарајево с циљем завршетка реконструкције КПЗ Сарајево за потребе проширења Опћинског и Кантоналног суда у Сарајеву.

  Такођер, исказује се спремност за окончање пројекта изградње новог комплекса Казнено-поправног завода Сарајево на локалитету Игман, микролокалитет Блажуј, и у том смислу наставит ће финансирати завршетак изградње и опремања новог комплекса Казнено-поправног завода Сарајево.

  Федерално министарство правде задужено је да с циљем имплементације пројекта реконструкције КПЗ Сарајево за потребе проширења Опћинског и Кантоналног суда у Сарајеву, од марта ове године координира обуставу пријема и смјештаја осуђених и притворених особа у овај завод. Директор КПЗ Сарајево обавезује се да обустави пријем свих притворених и осуђених особа у овај завод од марта 2023. године па до стављања у функцију новог комплекса Казнено-поправног завода Сарајево.

  Такођер, Федерално министарство правде обавезује се да са Опћинским и Кантоналним судом у Сарајеву координира премјештај свих притворених особа из КПЗ Сарајево у Казнено-поправни завод Зеница до 1.7.2023. године.

  Од марта ове године Федерално министарство правде ће координирати са надлежним судовима упућивање осуђених особа из члана 5. Правилника о критеријима за упућивању на издржавање казне затвора у ФБиХ у друге заводе у Федерацији БиХ.

  Директору КПЗ Сарајево је наложено да најкасније до 1.7.2023. године, испразни објект овог завода који се налази у улици Бранилаца Сарајева (објект Миљацка), и исти трајно преда у посјед Влади Кантона Сарајево, Министарству правде и управе Кантона Сарајево, те да управу КПЗ Сарајево која је смјештена у овај објект, премјести у друге просторе до окончања изградње нове зграде управе.

  У информацији Федералног министарства правде је, између осталог, наведено да су 2021. године започети су радови на изградњи новог комплекса КПЗ у Сарајеву на локалитету Игман, микролокалитет Блажуј, а чије радове суфинансира Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини. Вриједност суфинансираних радова износи 4,6 милиона еура. Паралено са изградњом овог комплекса, Влада Федерације БиХ је на овом локалитету започела активности на изградњи додатног „Објекта Б“ чијим ће се завршетком осигурати потпуно функционирање новог комплекса.

  Такођер истичу да је Влада Федерације, континуирано од 2019. године до сада, у Буџету ФБиХ издвојила укупно 9,6 милиона КМ. Само 1,8 милиона КМ планирано је за изградњу инфраструктуре која увезује цијели комплекс новог Казнено-поправног завода Сарајево, док је 350.000 КМ издвојено за дозволе. Завршетак свих радова на изградњи и опремању новог комплекса КПЗ Сарајево очекује се током 2024. године.

  Истакнуто је, како се наводи у информацији, да је крајњи рок за потписивање уговора за реконструкцију КПЗ Сарајево август 2023. године, а тендер за одабир извођача радова покренут је у јануару ове године. Вриједност инвестиције из програма ИПА 2019 износи 3,2 милиона еура, док је Влада Краљевине Норвешке осигурала израду пројектне документације у износу од око 80.000 КМ.

  Због свега наведеног, наводи се у информацији, неопходно је да Казнено-поправни завод Сарајево најкасније до половине ове године напусти просторије које користи у улици Бранилаца Сарајева и право посједа и кориштења препусти Опћинском и Кантоналном суду у Сарајеву, односно Минстарству правде и управе Кантона Сарајево, како би се имплементирао пројект реконструкције и проширења капацитета Опћинског и Кантоналног суда у Сарајеву.