О регресирању камата гаранцијског фонда за кредитно - гарантне програме за субјекте мале привреде

 • 24.11.2022.
 • О регресирању камата гаранцијског фонда за кредитно - гарантне програме за субјекте мале привреде

  На приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта, Влада ФБиХ прихватила је информацију о имплементацији Гаранцијског фонда за кредитно-гарантни програм за микро, мала и средња предузећа (МСП) и кредитно-гарантни програм за обртнике и остале самосталне привредне дјелатности.

  Закључено је да ће Федерално министарство финансија у сарадњи са Федералним министарством развоја, подузетништва и обрта, а у складу са потраживањима, омогућити исплату средстава за регресирање камата из Гаранцијског фонда за четврти квартал 2022. године у износу од 1,2 милиона КМ. Такођер ће планирати потребна средства у федералном буџету за наредну годину за субвенционирање камата у складу са процјеном Развојне банке ФБиХ и политикама на основу којих ће се утврдити програм утрошка средстава намијењених за ове врсте субвенција.

  Донесен је и закључак да се у циљу што ефикасније имплементације Гаранцијског фонда формира координационо тијело које ће координирати активностима, вршити анализе, извјештавати и предлагати мјере. Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта задужено је да прати, анализира и извјештава о кредитно-гарантним програмима за МСП, те обртнике и остале самосталне привредне дјелатности, као и о програму утрошка средстава овогодишњег Буџета ФБиХ за субвенције приватним предузећима и подузетницима кроз регресирање камата из Гаранцијског фонда.

  Подсјетимо, прије двије године Влада ФБиХ је као дио свог пакета мјера за ублажавање посљедица на економију изазваних пандемијом коронавируса, успоставила Гаранцијски фонд при Развојној банци ФБиХ. Тако је омогућено издавање гаранција за МСП, пољопривреду и прехрамбену индустрију, велика предузећа, извознике, те обртнике и остале самосталне привредне дјелатности.

  Када је ријеч о субјектима мале привреде, Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта је израдило кредитно-гарантне програме. У оквиру њих, у протекле двије године гаранције Фонда биле су превасходно усмјерене у финансирање текуће ликвидности (исплате плата, плаћање пореза и доприноса, и сл.), обртних средстава, довршавање већ започетих инвестиција, као и инвестиције мањег обима, а потом и на пружање подршке покретању нових пословних активности, расту и развоју постојећих МСП, обртника и осталих самосталних привредних дјелатности, повећању конкурентности, иновацијама и запошљавању.

  Како је наведено у данас прихваћеној информацији, субјекти мале привреде увидјели су ове погодности те се фокусирали на њих, што је довело до експанзије кориштења Фонда, а која се није могла предвидјети ранијим пројекцијама. Стога је било неопходно да се, према тренутном тренду раста, осигура 1,2 милиона КМ за субвенцију камата за четврти квартал ове године.

  Иначе, укупан износ одобрених гаранција Фонда за прво полугодиште 2022. године за свих пет програма износи 154.020.638,70 КМ. Од тога се на микро, мала и средња предузећа односи 54.819.070,65 КМ (35,59 посто), а на обртнике и остале самосталне привредне дјелатности 407.500 КМ (0,26 посто). Покривеност камате од Фонда за ова два програма износи 98,64 посто.

  Министарство је, такођер, на основу анализе тренутних трендова и оквирних пројекција Развојне банке, у информацији предложило да се у федералном буџету за наредну годину осигура износ од 5.000.000 КМ за субвенције камата у 2023. години.