Настављен раст порезних прихода и доприноса

 • 26.01.2023.
 • Настављен раст порезних прихода и доприноса

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства финансија, прихватила преглед наплате порезних прихода и доприноса на територији Федерације БиХ за децембар 2022. године и цијелу протеклу годину.

  У посљедњем мјесецу прошле године укупни ниво остварења прихода по основу ових категорија износио је 875,2 милиона КМ, што је за 6,1 посто више у поређењу с децембром 2021. године. 

  На нивоу кумулатива у периоду од 1. јануара до 31. децембра прошле године, укупни приходи по основу индиректних и директних пореза, те социјалних доприноса у Федерацији БиХ, износили су 9.409,2 милиона КМ, што је за 15,3 посто више него 2021. године. Позитиван појединачни тренд кретања забиљежен је код сваке обухваћене категорије прихода, изузев намјенске цестарине за изградњу аутоцеста и изградњу и реконструкцију других цеста

  Расположиви дио прихода од индиректних пореза са Јединственог рачуна за буџете свих корисника у Федерацији БиХ, у децембру 2022. године остварен је у укупном износу од 310,1 милион КМ, што је за 27,7 милиона КМ више у односу на исти мјесец 2021. године

  Расподјела прихода од индиректних пореза корисницима у Федерацији БиХ извршена је према методологији прописаној Законом о припадности јавних прихода у ФБиХ.

  Тако је у децембру 2022. године Буџету ФБиХ распоређено 112,2 милиона КМ, што је у односу на исти мјесец 2021. године више за десет милиона КМ. Укупан дио ових прихода за расподјелу кантоналним буџетима износио је 158,9 милиона КМ и већи је за 14,2 милиона КМ. Расположиви приходи од индиректних пореза за расподјелу опћинским/градским буџетима у децембру 2022. износили су 26,1 милион КМ и већи су за 2,3 милиона КМ у односу на децембар претходне године.

  На нивоу кумулатива за 2022. годину, укупно расположиви приходи од индиректних пореза износили су 3.551 милион КМ и већи су за 15,9 посто у односу на 2021. годину.

  Укупна наплата прихода по основу обавезних социјалних доприноса у просинцу 2022. године износила је 433,9 милиона КМ и већа је за 4,7 посто у поређењу са децембром 2021. године. На нивоу  прошлогодишњег кумулатива, ови приходи биљеже наплату од 4.401,2 милиона КМ, што је за 12,7 посто више у односу на 2021. годину. 

  Наплата прихода од доприноса за пензионо и инвалидско осигурање у децембру 2022. године износила је 238,5 милиона КМ и веéа је за 4,8 посто у односу на исти мјесец претходне године. На нивоу кумулатива за 2022. годину, ови приходи зносе 2.459,1 милиона КМ и већи су за 12,8 посто у односу на 2021. годину.

  Мјесечна наплата прихода од доприноса за здравствено осигурање у децембру 2022. године износила је 176,4 милиона КМ, што је пораст за 4,6 посто у односу на децембар 2021. године. Укупни прошлогодишњи приходи по овој основи износили су 1.741 милион КМ и већи су за 12,7 посто.

  Укупна наплата прихода од доприноса за осигурање од незапослености у децембру 2022. године већа је за 5,5 посто у односу на исти мјесец претходне године. На нивоу кумулатива, наплата ове категорије прихода износи 201,1 милион КМ и већа је за 12,3 посто у односу на 2021. годину.