Министарство рада и социјалне пол

Министар: Веско Дрљача

Министарство рада и социјалне пол

HХамдије Чемерлића 2, Сарајево 
Телефон: +387 33.650-685 и 661-772 
Фак: +387 33.255-462 
Web: www.fmrsp.gov.ba

info@fmrsp.gov.ba

Министар: Веско Дрљача

Биографија

Рођен 20. јануара 1961. године. Основну школу и Општу гимназију завршио је у Зворнику. Од 1981. до 1985. године студирао и завршио Правни факултет Универзитета у Сарајеву и стекао звање дипломираног правника. 

Живи и ради у Сарајеву. 

Од фебруара 1987. до априла 1996. године радио као државни службеник на пословима и задацима управног рјешавања у другом степену у Републичком министарству унутарњих послова Босне и Херцеговине. 

У Министарству правде и опште управе Босне и Херцеговине радио као виши стручни сурадник за израду и тумачење прописа из области држављанстава и путних исправа у периоду од 1996. до 1998. године. 

Од јуна 1998. до јуна 2004. године био је виши стручни сурадник у Министарству цивилних послова БиХ - Сектор за држављанство и путне исправе. 

Радни ангажман наставио је у Министарству сигурности БиХ, гдје је у периоду 2004. - 2006. био шеф Одсјека за координацију и усклађивање прописа у Сектору за међународну сурадњу. 

Од јуна 2006. године обавља дужност секретара Агенције за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини - ФИПА. 

Активно говори енглески језик. По националности је Србин. 

Организациона структура

Министар
Веско Дрљача
Телефон: +387 33 661 772
Факс: +387 33 255-462 
E-mail:info@fmrsp.gov.ba 

Кабинет министра
Телефон: +387 33 661 772
Факс: +387 33 255 462

Секретарka
Секретарka министра, Саида Кастрат
Телефон:+387 33 661 772
Факс:+387 33 255-462
Е-маил: saida.kastrat@fmrsp.gov.ba

Сектор за правне и кадровске, економско - финансијске и опште послове   
Помоћник министра, Џана Килић
Телефон:+387 33 255 436
Факс:+387 33 255 436
E-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba 

Сектор за рад и запошљавање 
Помоћник министра, Ернис Имамовић
Телефон: +387 33 712 340 
Факс:+387 33 523 810
E-mail: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba

Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и међународну регулативу социјалног осигурања  
Помоћник министра, Кенан Спахић
Телефон: +387 33 661 774 
Факс: +387 33 661 775 
E-mail: kenan.spahic@fmrsp.gov.ba

Сектор за социјалну  заштиту и заштиту породице и дјеце 
Помоћник министра, Мирослав Јурешић 
Телефон:+387 33 255 456
Факс:+387 33 255 462 
E-mail: miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba

Сектор за заштиту лица са инвалидитетом и заштиту цивилних жртава рата
Помоћник министра, Добица Јоњић                                               
Телефон:+387 33 722 700                                                                         
Факс: +387 33 722 701                                                                                 
E-mail: dobrica.jonjic@fmrsp.gov.ba

Служба за европске интеграције, стратешко планирање и координацију пројеката  
Начелница службе, Исмира Калкан
Телефон:+387 33 255 437                                                                         
Факс: +387 33 255 462                                                                                  
E-mail: ismira.kalkan@fmrsp.gov.ba 

Јединица за интерну ревизију
Начелник службе, Јасмин Гачевић
Телефон:+387 33 255 440
Факс: +387 33 255 462
E-mail: jasmin.gacevic@fmrsp.gov.ba

Дјелокруг

Управни, стручни и други послови утврђени у законима који се односе на надлежности Федерације БиХ у областима: 
- социјалне политике 
- рада и запошљавања 
- пензијског и инвалидског осигурања 
и то: политику рада и запошљавања; радне односе и права из радног односа; заштиту на раду; пензијско инвалидско осигурање; међународне конвенције у складу са Уставом БиХ, уговори и билатерални споразуми из области запошљавања; социјалну сигурност и солидарност, заштиту цивилних жртава рата; заштиту породице, усвојење и старатељство; социјалну заштиту и друге послове утврђене законима из ових области.

Основни документи који регулишу рад

  • Закон о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе (“Службене новине Федерације БиХ” број 8/95,3/96,9/96 и 48/99)