Министарство рада и социјалне пол

Министар: Веско Дрљача

Министарство рада и социјалне пол

HХамдије Чемерлића 2, Сарајево 
Телефон: +387 33.650-685 и 661-772 
Фак: +387 33.255-462 
Web: www.fmrsp.gov.ba

info@fmrsp.gov.ba

Министар: Веско Дрљача

Биографија

Рођен 20. јануара 1961. године. Основну школу и Општу гимназију завршио је у Зворнику. Од 1981. до 1985. године студирао и завршио Правни факултет Универзитета у Сарајеву и стекао звање дипломираног правника. 

Живи и ради у Сарајеву. 

Од фебруара 1987. до априла 1996. године радио као државни службеник на пословима и задацима управног рјешавања у другом степену у Републичком министарству унутарњих послова Босне и Херцеговине. 

У Министарству правде и опште управе Босне и Херцеговине радио као виши стручни сурадник за израду и тумачење прописа из области држављанстава и путних исправа у периоду од 1996. до 1998. године. 

Од јуна 1998. до јуна 2004. године био је виши стручни сурадник у Министарству цивилних послова БиХ - Сектор за држављанство и путне исправе. 

Радни ангажман наставио је у Министарству сигурности БиХ, гдје је у периоду 2004. - 2006. био шеф Одсјека за координацију и усклађивање прописа у Сектору за међународну сурадњу. 

Од јуна 2006. године обавља дужност секретара Агенције за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини - ФИПА. 

Активно говори енглески језик. По националности је Србин. 

Организациона структура

Министар
Веско Дрљача
Телефон: +387 33 661 772
Факс: +387 33 255-462 
E-mail:info@fmrsp.gov.ba  

Секретар

Секретар Министарства, Саида Кастрат

Телефон: +387 33 661 772

Факс: +387 33 255 462

Е-маил: saida.kastrat@fmrsp.gov.ba

Кабинет министра

Шеф кабинета Ерна Ћеско

Телефон: +387 33 661 772

Факс: +387 33 255 462

Е-маил: erna.cesko@fmrsp.gov.ba

Сектор за економске, финансијске и материјалне послове

Помоћник министра, Џана Килић

Телефон: +387 33 255 436

Факс: +387 33 255 466

Е-маил: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba

Сектор за рад, заштиту на раду и запошљавање

Помоћник министра, Ернис Имамовић

Телефон: +387 33 712 340

Факс: +387 33 255 461

Е-маил: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba

Сектор за пензијско и инвалидско осигурање

Помоћник министра, Кенан Спахић

Телефон: +387 33 661 774

Факс: +387 33 661 775

Е-маил: kenan.spahic@fmrsp.gov.ba

Сектор за социјалну заштиту и заштиту породице и деце

Помоћник министра Мирослав Јурешић

Телефон: +387 33 255 456

Факс: +387 33 255 461

Е-маил: miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba

Сектор за заштиту и укључивање особа са инвалидитетом, цивилних жртава рата и јединствени регистар

Помоћник министра, Добрица Јоњић

Телефон: +387 33 722 700

Факс: +387 33 722 701

Е-маил: dobrica.jonjic@fmrsp.gov.ba

Служба за правне, кадровске и опште послове

Шеф службе, Лејла Џанко

Телефон: +387 33 407 369

Факс: +387 33 255 461

Е-маил: lejla.dzanko@fmrsp.gov.ba

Служба за европске интеграције и ИКТ (информационе и комуникационе технологије)

Шеф службе Исмира Калкан

Телефон: +387 33 255 437

Факс: +387 33 255 461

Е-маил: ismira.kalkan@fmrsp.gov.ba

Јединица за унутрашњу ревизију

Шеф јединице Јасмин Гачевић

Телефон: +387 33 255 440

Факс: +387 33 255 462

Е-маил: jasmin.gacevic@fmrsp.gov.ba

Дјелокруг

Управни, стручни и други послови утврђени у законима који се односе на надлежности Федерације БиХ у областима: 
- социјалне политике 
- рада и запошљавања 
- пензијског и инвалидског осигурања 
и то: политику рада и запошљавања; радне односе и права из радног односа; заштиту на раду; пензијско инвалидско осигурање; међународне конвенције у складу са Уставом БиХ, уговори и билатерални споразуми из области запошљавања; социјалну сигурност и солидарност, заштиту цивилних жртава рата; заштиту породице, усвојење и старатељство; социјалну заштиту и друге послове утврђене законима из ових области.

Основни документи који регулишу рад

  • Закон о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе (“Службене новине Федерације БиХ” број 8/95,3/96,9/96 и 48/99)