Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Ministar: Adnan Delić

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 650-685
Fax: +387 33 255-462
web site: www.fmrsp.gov.ba

Pošalji mail na info@fmrsp.gov.ba

Ministar: Adnan Delić

Biografija

Rođen je 6. oktobra 1985. godine u Doboju.

Odrastao je u Maglaju, gdje je završio osnovno i gimnazijsko obrazovanje, dok je studij završio na Fakuktetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Pohađao je i programe doedukacije u oblasti menadžmenta na Adizes Leadership programima.

Devet godina bio je zaposlen u kompanijama Andrea & Giovani i poslije Andrea & Company na poslovima prodaje i unaprjeđenja poslovanja. Nakon toga prelazi u Imtec u Sarajevu gdje je radio je na rukovodećim pozicijama do 2020. godine, a 2020. bio je nezavisni kandidat za načelnika općine Novi Grad Sarajevo. Na ovim lokalnim izborima dobio je snažnu podršku građana, što je stranci Narod i Pravda bilo indikator da ga kandidira za ministra privrede u Vladi Kantona Sarajevo. 

Ministar privrede u Vladi Kantona Sarajevo bio je od januara 2021. do marta 2023. godine, a ovaj mandat obilježen je izmjenama važnih zakona iz resora, pokretanjem velikog broja značajnih infrastrukturnih i drugih projekata od javnog značaja, kao i niza drugih uspješnih procesa i aktivnosti, što je sve zajedno vratilo Ministarstvo privrede u fokus javnosti i na mjesto koje mu po važnosti u društvu pripada.

Na posljednim Općim izborima bio je nosilac liste za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, a građani su mu opet dali snažno povjerenje što ga je dovelo do zastupničkog mandata u Parlamentu FBiH, a imenovanjem nove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenovan je za ministra rada i socijalne politike. 

Osnivač je sportskog udruženja Fair Play, kao i humanitarne organizacije Dobro.ba kroz koje je godinama realizirao stotine društveno - korisnih projekata, najviše u povratničkim mjestima diljem Bosne i Hercegovine.

Oženjen je i otac dvije kćeri.


Organizacijska struktura

Ministar
Adnan Delić
Telefon: +387 33 661 772
Fax: +387 33 255 462
E-mail: info@fmrsp.gov.ba  

Sekretarka
Saida Kastrat
Telefon:+387 33 661 772
Fax:+387 33 255 462
saida.kastrat@fmrsp.gov.ba

Kabinet ministra 
Šefica Kabineta Erna Ćesko
Telefon: +387 33 661 772
Fax: +387 33 255 462 
e-mail: erna.cesko@fmrsp.gov.ba 

Sektor za ekonomsko-finansijske i materijalne poslove
Pomoćnica ministra Džana Kilić
Telefon:+387 33 255-436
Fax:+387 33 255-466
e-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje
Pomoćnik ministra Ernis Imamović
Telefon:+387 33 712 340
Fax: +387 33 255 461
E-mail: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje
Pomoćnik ministra Kenan Spahić
Telefon: +387 33 661 774
Fax: +387 33 661 775
E-mail: 
kenan.spahic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za socijalnu  zaštitu i zaštitu porodice i djece
Pomoćnik ministra Miroslav Jurešić
Telefon:+387 33 255 456
Fax:+387 33 255 461
E-mail: 
miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba

Sektor za zaštitu i inkluziju osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i jedinstveni registar       
Pomoćnik ministra Dobrica Jonjić
Telefon:+387 33 722 700
Fax: +387 33 722 701
E-mail: dobrica.jonjic@fmrsp.gov.ba 

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove  
Načelnica Službe Lejla Džanko
Telefon:+387 33 407-369
Fax:+387 33 255 461
E-mail: lejla.dzanko@fmrsp.gov.ba 

Služba za evropske integracije i IKT (Informacijsko-komunikacijske tehnologije)         
Načelnica Službe Ismira Kalkan
Telefon:+387 33 255 437
Fax: +387 33 255 461
E-mail: ismira.kalkan@fmrsp.gov.ba

Jedinica za internu reviziju
Načelnik Jedinice Jasmin Gačević
Telefon:+387 33 255 440
Fax: +387 33 255 462
E-mail: jasmin.gacevic@fmrsp.gov.ba


Djelokrug

Upravni, stručni i drugi poslovi utvrđeni u zakonima koji se odnose na nadležnosti Federacije BiH u oblastima: 
- socijalne politike 
- rada i zapošljavanja 
- penzijskog i invalidskog osiguranja 
i to: politiku rada i zapošljavanja; radne odnose i prava iz radnog odnosa; zaštitu na radu; penzijsko invalidsko osiguranje; međunarodne konvencije u skladu sa Ustavom BiH, ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti zapošljavanja; socijalnu sigurnost i solidarnost, zaštitu civilnih žrtava rata; zaštitu porodice, usvojenje i starateljstvo; socijalnu zaštitu i druge poslove utvrđene zakonima iz ovih oblasti.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH” broj 8/95,3/96,9/96 i 48/99)