Међународном аеродрому Сарајеву 2.000.000 КМ за набавку спасилачко-ватрогасног возила

 • 08.09.2022.
 • Међународном аеродрому Сарајеву 2.000.000 КМ за набавку спасилачко-ватрогасног возила

  Влада ФБиХ је усвојила Програма утрошка дијела средстава капиталног трансфера јавним предузећима, а намијењених за унапређење авиосаобраћаја Федерације БиХ, утврђеног Буџетом ФБиХ за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација.

  Усвојеним програмом је ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево одобрена додјела средстава у износу од 2.000.000 КМ за набавку спасилачко-ватрогасног возила које има капацитет спремника за воду од 12.500 литара и спремника за пјенило од 1.500 литара,  те погон 6x6.

  Федерално министарство промета и комуникација је задужено да врши континуиран надзор о утрошку ових средстава и да с Међународним аеродромом Сарајево потпише уговор којим ће бити уређени начин преноса средстава, проведба поступка јавне набавке и извјештавање о утрошеним средствима.

  Међународни аеродром Сарајево је дужан о утрошку средстава квартално извјештавати Федерално министарство промета и комуникација.

  Након утрошка, а најкасније до 28.2.2023. године, Аеродром је дужан сачинити укупни извјештај о утрошеним средствима трансфера и доставити га ресорном федералном министарству заједно са одлуком Надзорног одбора о његовом усвајању.

  За проведбу данашње одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија и ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево, свако у оквиру своје надлежности.