Јавне набавке

2023. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе ФБиХ - Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2020. годину
18.Jul.2022.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе ФБиХ - Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2019. годину
18.Jul.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка течних горива за службена моторна возила за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ, број: 05-02-80-27/2022-9
08.Jul.2022.
Јавни позив за подношење пријава за финансирање/суфинансирање пројеката/захтјева/иницијатива/осталих активности од значаја за јединице локалне самоуправе у Федерацији БиХ
14.Jun.2022.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH-27.05.2022
27.May.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge pretplate za stručnu literaturu, broj: ­­­­­­­­­­­­­­­­05-02-80-17-1/2022-1
06.May.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge stručnog usavršavanja, broj: 05-02-80-16-1/2022-1
06.May.2022.
Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга – услуге оглашавања у новинама за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 05-02-80-14-1/2022-1 од 20.04.20
20.Apr.2022.
Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга – услуге претплате за дневну, седмичну и мјесечну штампу за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ, број: 05-02-80-13-1-2022-1 о
20.Apr.2022.
Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга – ресторанске услуге екстерне репрезентације за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 05-02-80-12-1/2022
20.Apr.2022.
Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга – услуге стручног усавршавања за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 05-02-80-6/2022-1 од 22.02.2022.
22.Feb.2022.
Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга – ресторанске услуге екстерне репрезентације за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 05-02-80-5/2022-1
22.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge oglašavanja u novinama za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-2/2022-1 od 15.02.2022. godine
15.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge pretplate za dnevnu, sedmičnu i mjesečnu štampu za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-3/2022-1 od 1
15.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga — tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije
03.Feb.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-35-59/2021-9 od 07.01.2022. godin
07.Jan.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2021. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.
Obrazac za cijenu ponude usluga tehnickog pregleda i registracije motornih vozila
30.Apr.2021.