Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга – пружање услуга одржавања и сервисирања службених возила за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ

  • 13.03.2024.