Измјене и допуне Уредбе о расподјели дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу

 • 27.10.2022.
 • Измјене и допуне Уредбе о расподјели дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства финансија, донијела Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о критеријима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу.

   Измјене се односе на опће критерије за финансирање пројеката и програма, а међу којима су број календарских година пословања корисника средстава, број реализованих програма и пројеката који су финансирали други органи управе, те препоруке стручњака или надлежне институције који су имали учешћа у изради предметног пројекта. Критерији су, такођер, учешће властитих средстава у финансирању пројекта, као и број позитивних извјештаја из ранијег периода за додијељена средства у складу са овом уредбом.

  Према новом рјешењу, Федералном министарству рада и социјалне политике припада 20 посто (умјесто досадашњих 50 посто) укупно расподијељених средстава, Федералном министарству културе и спорта 40 посто (досад се радило о 15 посто), Федералном министарству  развоја, подузетништва и обрта 10 посто (досад се радило о 5 посто), док за федерална министарства образовања и науке, те здравства остаје досадашњи ниво од 15 посто. Надлежна министарства ће, у року од 30 дана од почетка примјене  Уредбе, донијети и објавити на својим wеб страницама упуте о подношењу пријава на јавни конкурс и доставити их Федералном министарству финансија. 

   Према образложењу измјена и допуна, од почетка примјене Уредбе, до краја прошле године, извршена је расподјела средства у износу већем од 21,7 милиона КМ за програме и пројекте, а у току је расподјела још 3,8 милиона КМ за ову годину, што укупно износи више од 25,5 милиона КМ. Од укупно расподијељених средстава у овом периоду највећи износ је додијељен за програме Федералног министарства рада и социјалне политике, и то 13,4 милиона КМ, којем је, према одредбама досадашње уредбе, припадало 50 посто средстава за програме из области социјалне политике.

   С друге стране, Федералном министарству културе и спорта, припадало је 15 посто средстава, те је за програме из ове области до сада дозначено око четири милиона КМ, а што годишње износи између 400 и 500 хиљада КМ.

  Поред тога, у посљедње двије године на приједлог Владе ФБиХ усвојено је више системских прописа који уређују социјалну политику у домену мјесечних примања особама слабијег имовинског стања, те других накнада социјалног карактера, као што су Закон о родитељима његоватељима у ФБиХ, Закон о заштити од насиља у породици, Закон о материјалној подршци породицама с дјецом у ФБиХ, Закон о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом и друга законска рјешења. Циљ тих закона јесте пружање ефикасније финансијске подршке у области социјалне заштите и социјалне политике. Преузимањем одређених новчаних издатака на федерални ниво, растерећени су кантонални буџети, те се очекује да и они своје активности усмјере на даљу новчану подршку овим особама.

  С обзиром на те чињенице, измјеном ове уредбе, Влада је исказала опредјељење да прерасподјелом прикупљених прихода по основу накнада за приређивање игара на срећу, повећа њихово учешће у сврху подршке развоју спорта и културе, подузетништва и обрта, образовања и науке, као и веће подршке младима, те дјелатностима које су од јавног интереса.

  Иначе, прије упућивања на разматрање Влади Федерације, Министарство финансија је Нацрт ове уредбе о доставило и радним тијелима Парламента ФБиХ.