Иницијатива Вијећу министара БиХ: Забрану извоза дрвених сортимената продужити до краја године

  • 08.09.2022.
  • Иницијатива Вијећу министара БиХ: Забрану извоза дрвених сортимената продужити до краја године

    Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства трговине, прихватила иницијативу за продужење важења Одлуке о привременој забрани извоза одређених шумских дрвних сортимената, огрјевног дрвета и производа од дрвета из Босне и Херцеговине до 31.12.2022. године.

    Влада ће Вијећу министара БиХ упутити иницијативу да задужи Министарство вањске трговине и економских односа БиХ да, у што краћем року, а не касније од петнаест дана од њеног усвајања, припреми и упути Вијећу министара БиХ на разматрање и одлучивање одговарајућу одлуку којом би до 31.12.2022. године било продужено важење Одлуке о привременој забрани извоза одређених шумских дрвних сортимената, огрјевног дрвета и производа од дрвета из БиХ, у којој је забрана извоза била одређена и за дрвене брикете.

    Такођер је у иницијативи наведено да Влада ФБиХ сматра да је неопходно продужити важење ове одлуке, јер сезона гријања почиње од октобра и сасвим је извјесно очекивати драстичан пораст потражње за овим производима. Продужење важења Одлуке је у функцији заштите интереса грађана, физичких и правних особа, као и јавних установа у области образовања, здравства и социјалне заштите који користе ову врсту енергента.

    Имајући то у виду, у предстојећој сезони гријања би продужењем важења Одлуке до 31.12.2022. године било осигурано уредно снабдијевање огрјевним дрветом и пелетом, али и економски одрживо пословање произвођача, уз социјалну осјетљивост и друштвену одговорност примјерену економској реалности у БиХ.