ФМОН: Расписан Јавни позив за подршку пројектима из области образовања и науке у 2022. години

 • 31.08.2022.
 • ФМОН: Расписан Јавни позив за подршку пројектима из области образовања и науке у 2022. години

  Федерално министарство образовања и науке/знаности расписало је Јавни позив за финансирање/суфинансирање програма из области образовања и науке за 2022. годину, који је отворен до 15. септембра 2022. године, саопћено је из овог министарства.

  У области основног и средњег образовања Јавни позив расписан је за два програма, у укупном износу од 140.000 КМ. Подршком опремању библиотека јавних основних школа се жели оснажити библиотечки фонд, првенствено књигама школске лектире, те допринијети јачању језично-комуникацијских компетенција код ученика и наставника. Ови пројекти бит ће подржани у максималној вриједности до четири хиљаде марака. Пројекти у оквиру Подршке програмима обуке, стручног оспособљавања и усавршавања одраслих особа с фокусом на жене ради лакше интеграције на тржиште рада бит ће подржани у максималној вриједности до седам хиљада марака.

  Јавни позив расписан је и за Подршку пројектима студентских организација високошколских јавних установа у Федерацији БиХ, који је усмјерен на пружање подршке у реализирању домаћих и међународних студентских пројеката, а тражена средства не могу износити више од 5.000 КМ.

  У области науке, расписан је Јавни позив за научна и научностручна друштва, као и јавне научне установе за подршку организацији домаћих и међународних научних скупова, те штампању научних часописа и књига. На овај Јавни позив могу аплицирати и аутори, односно кандидати који нису запослени на некој од јавних високошколских и научних установа за додјелу подршке издавању новије научне, стручне и универзитетске литературе, те за суфинансирање истраживачког рада, научног усавршавања и студијског боравка у земљи и иноземству. Јавним позивом за ове програме подршке, у износу од 350.000 КМ, обухваћен је још и откуп новије научне литературе од комерцијалних издавача с подручја ФБиХ и програм популаризирања науке. 

  Из Федералног министарства образовања и науке/знаности истичу да је текст Јавног позива објављен на wеб страници министарства www.фмон.гов.ба, а захтјев за финансирање/суфинансирање пројеката попуњава се на одговарајућем обрасцу, који се може преузети са wеб странице Министарства. Уз попуњен образац, подносилац захтјева/пројекта дужан је приложити и сву неопходну документацију наведену у тексту Јавног позива, посебно за сваки програм.