Федерални водни инспектор запечатио каменоломе „Растовице“ и „Крчевине“ у Крешеву

  • 04.10.2022.
  • Федерални водни инспектор запечатио каменоломе „Растовице“ и „Крчевине“ у Крешеву

    Федерална водна инспекција, темељем Закључка о дозволи присилног извршења рјешења, 3.10.2022. године, у присуству представника субјекта надзора извршила затварање, односно печаћење каменолома „Растовице“ и „Крчевине“ у Крешеву, саопћено је из Федералне управе за инспекцијске послове.

    Како је саопћено, правном лицу „БФС“ д.о.о. Крешево је због непосједовања водног акта, темељем налога за инспекцијски надзор од 29.9.2022. године и члана 126. Закона о инспекцијама Федерације Босне и Херцеговине и рјешења од 1.9.2021. године, забрањена употреба објеката и погона у каменоломима „Растовице“ и „Крчевине“ који се користе у сврху прераде минералних сировина кречњака и доломита, а из којих се врши испуштање технолошке отпадне воде. Након испуњавања законских увјета и протока законских рокова, поступајући инспектор је донио закључак о дозволи присилног извршења рјешења.

    Привремено затварање предметног локалитета траје до прибављања водне дозволе Агенције за водно подручје ријеке Саве Сарајево, саопћено је из Федералне управе за инспeкцијске пословe.