Допуњена Одлука о класификацији занимања у ФБиХ

 • 08.09.2022.
 • Допуњена Одлука о класификацији занимања у ФБиХ

  На приједлог Федералног завода за статистику, Влада ФБиХ је допунила Одлуку о класификацији занимања у Федерацији БиХ. Наиме, допуњен је Шифарски попис занимања који чини саставни дио донесене одлуке.

  Након процедура везаних за предлагање допуне Класификације занимања, Шифарским пописом дефинисано је и описано 45 нових занимања.

  Иначе, класификација занимања је обавезан статистички стандард који су дужни примјењивати сви органи власти, привредна друштва, установе и друге правне особе у Федерацији БиХ које евидентирају, прикупљају, обрађују, анализирају, преносе и исказују статистичко-аналитичке податке битне за праћење стања и кретања на социјално-економском подручју.

  Федерални завод за статистику је у образложењу одлуке навео, да је у складу са својим законским овлаштењима, крајем 2021. године покренуо активности на допунама Класификације занимања, те затражио приједлоге за допуну Класификације свим релевантним институцијама с нивоа Федерације БиХ. То су Агенција за државну службу ФБиХ, Федерално министарство образовања и науке, Федерално министарство рада и социјалне политике, Федерални завод ПИО, Федерални заводу здравственог осигурања, Федерални завод за запошљавање, Порезна управа Федерације БиХ и Завод за јавно здравство ФБиХ.

  Након што је Федерални завод за статистику појединачно анализирао све пристигле захтјеве за допуну Класификације занимања у Федерацији БиХ, те провео неопходне процедуре, припремио је допуну одлуке.