24. ZAKON o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPORABI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

Proglašava se Zakon o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 27.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 24.3.2022. godine.

Broj 01-02-1-246-01/22
18. svibnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPORABI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE


POGLAVLJE I. - TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.
(Predmet)


Ovim zakonom, u cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, uređuju se mjere za zabranu i ograničenje uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja, sprječavanje pristupa maloljetnim osobama tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obvezne oznake na pakiranjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provedbom zakona.


Članak 2.
(Definicije)


U smislu ovog zakona:
1) Duhan je kultivirana biljka vrste Nicotiana tabacum L u svim oblicima i stupnjevima uzgoja i u svim fazama obrade i pakiranja koji ne služi krajnjoj potrošnji (neobrađeni duhan);
2) Duhan za samostalno motanje je duhan koji se može upotrebljavati za izradu cigareta koju obavljaju sami potrošači ili maloprodajna mjesta;
3) Duhan za oralnu uporabu je svaki duhanski proizvod za oralnu uporabu, osim onog namijenjenog za šmrkanje (uporabu putem nosa) ili žvakanje, izrađen u potpunosti ili dijelom od duhana, u obliku praha ili čestica ili u bilo kakvoj kombinaciji tih oblika, posebno one u vrećicama ili u poroznim vrećicama;
4) Duhan za lulu je duhan koji se može upotrebljavati putem postupka izgaranja i koji je namijenjen isključivo za korištenje u luli;
5) Vodena lula je naprava za pušenje kod koje dim prolazi kroz posudu sa vodom i hladi se prije udisanja kroz savitljivo crijevo. Vodena lula podrazumijeva nargilu, hookah, šišu;
6) Duhan za vodenu lulu je duhanski proizvod koji se može upotrebljavati putem vodene lule i smatra se duhanskim proizvodom za pušenje;
7) Duhan za žvakanje je bezdimni duhanski proizvod posebno namijenjen za žvakanje;
8) Duhan za šmrkanje je bezdimni duhanski proizvod koji se može upotrebljavati putem nosa;
9) Novi duhanski proizvod je duhanski proizvod koji ne pripada nijednoj od sljedećih kategorija:
cigarete,
duhan za samostalno motanje,
duhan za lule,
duhan za vodene lule,
cigare,
cigarilosi,
duhan za žvakanje,
duhan za šmrkanje ili duhan za oralnu potrošnju,
i stavljen je na tržište nakon stupanja na snagu ovog zakona.
10) Cigareta je smotuljak duhana sa vanjskim omotom od papira koji se može upotrebljavati postupkom njegovog izgaranja;
11) Cigara je smotuljak duhana sa vanjskim omotom od prirodnog duhana, teži od tri grama, i koji se može upotrebljavati postupkom njegovog izgaranja;
12) Cigarilos je cigara najveće težine do tri grama po komadu;
13) Aditiv je tvar, osim duhana, koja je dodana duhanskom proizvodu, pojedinačnom pakiranju ili bilo kakvom vanjskom pakiranju;
14) Biljni proizvod za pušenje je proizvod na bazi biljaka, trava ili voća koji ne sadrži duhan, a može se upotrebljavati putem postupka izgaranja;
15) Elektronička cigareta, u smislu ovog zakona, je proizvod koji se može koristiti za pušenje uporabom pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo koji sastavni dio tog proizvoda, uključujući uložak, posudu za ponovno punjenje i uređaj bez uloška ili posude. Elektroničke cigarete mogu biti potrošne ili ponovno punjive putem posude za ponovno punjenje ili ponovno punjive pomoću uložaka za jednokratnu uporabu;
16) Posuda za ponovno punjenje je posuda koja sadrži tekućinu s nikotinom, a koja se može koristiti za ponovno punjenje elektroničke cigarete;
17) Duhanski proizvod je proizvod koji je u cijelosti ili djelomično napravljen od duhana koji jest ili nije genetički modificirani i proizveden je za njegovu uporabu putem pušenja, ušmrkavanja, usisavanja, žvakanja, ili bilo koje druge vrste uporabe;
18) Duhanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duhanskog proizvoda namijenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja;
19) Bezdimni duhanski proizvod je duhanski proizvod čija uporaba ne uključuje postupak izgaranja, uključujući duhan za žvakanje, duhan za šmrkanje i duhan za oralnu uporabu;
20) Ostali duhanski proizvod je svaki proizvod napravljen u cijelosti ili djelomično od duhana, a nije obuhvaćen definicijom duhanskog proizvoda;
21) Emisije su tvari koje se otpuštaju prilikom namjenske uporabe duhanskog ili srodnog proizvoda, kao što su tvari iz dima ili tvari koje se otpuštaju u procesu uporabe bezdimnih duhanskih proizvoda;
22) Javni zatvoreni prostor je svaki prostor, koji ima krov ili tavanicu (pokretnu ili nepokretnu) i potpuno zatvoreno više od polovine površine pripadajućih stijena, javno dostupan i namijenjen individualnom ili zajedničkom korištenju, bez obzira na pravo vlasništva ili pravo pristupa, a između ostalih, obuhvaća zajedničke prostore u stambenim zgradama, sve prostore u građevinama u kojima su smještene javne institucije, ustanove i poduzeća te sve prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja javnog prijevoza, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, trgovine, trgovački centri, prostori namijenjeni obavljanju uslužnih djelatnosti, sporta i rekreacije, ugostiteljstva, smještaja i turizma, kulture, umjetnosti i znanosti, sajmova i izložbi, te prostore iz djelatnosti medija, igara na sreću, vjerskog, političkog i građanskog okupljanja, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, dizala, stubišta, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, blagovaone, pomoćni objekti, skladišta, podrumi, garaže;
23) Mjesto rada je svaki prostor koji služi za obavljanje poslova i može biti natkriven, polunatkriven, u potpunosti ili djelomično ograđen, bez obzira na vrstu materijala od kojeg je sagrađen kao i svaki povezani i drugi pripadajući javni zatvoreni prostor (hodnici, dizala, stubišta, zajednički prostori, kafeterije, blagovaone, toaleti i sl.). Mjesto rada uključuje i poslovna vozila pod kontrolom poslodavca, a koja služe za obavljanje poslova i usluga;
24) Sredstvo javnog prijevoza je svako prijevozno sredstvo bez obzira na oblik vlasništva kojim se uz naplatu ili drugu vrstu naknade obavlja cestovni, željeznički, zračni i vodeni prijevoz putnika, uključujući žičare;
25) Sredstvo privatnog prijevoza je svako prijevozno sredstvo u privatnom vlasništvu kojim se obavlja cestovni i vodeni prijevoz;
26) Katran je suhi, bezvodni, beznikotinski kondenzat dima;
27Nikotin je nikotinski alkaloid koji se nalazi u duhanu;
28) Ugljični monoksid je produkt koji nastaje sagorijevanjem duhana;
29) Sastojak je duhan, aditiv, kao i svaka tvar ili element prisutan u finaliziranom duhanskom ili ostalom proizvodu, uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;
30) Svojstvena aroma je jasno zamjetljiv miris ili okus, osim duhanskog, koji je rezultat aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali ne ograničavajući se na aromu voća, začina, bilja, alkohola, slatkiša, mentola ili vanilije, koja je zamjetljiva prije ili tijekom konzumacije duhanskog proizvoda;
31) Pušenje je radnja koja dovodi do sagorijevanja duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, kojom se stvara dim koji se oslobađa izravno u zrak i udiše ga osoba koja izvršava ove radnje;
32) Posredno ili pasivno pušenje je izloženost dimu koji dolazi iz gorućeg kraja cigarete ili nekog drugog proizvoda za pušenje, najčešće u kombinaciji sa dimom koji izdahne pušač;
33) Štetna posljedica pušenja je znanstveno dokazana pojava oštećenja zdravlja i bolesti koje skraćuju život pušača i nepušača;
34) Uporaba je pušenje i svi ostali načini i vrste korištenja duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje;
35) Sukob interesa je sukob između službenih dužnosti i privatnih interesa osobe koja nosi javni položaj, ili kandidata za javni položaj, koji ima odgovornost za kontrolu duhana i koji se može povezati sa njegovim interesima ili interesima njegovih srodnika;
36) Zdravstveno upozorenje je upozorenje koje ukazuje na štetne učinke duhanskih proizvoda po zdravlje ljudi ili na druge nepoželjne posljedice njihove uporabe, uključujući tekstualna upozorenja, kombinirana zdravstvena upozorenja, opća upozorenja i informativne poruke;
37) Kombinirano zdravstveno upozorenje je zdravstveno upozorenje koje se sastoji od kombinacije teksta upozorenja i pripadajuće fotografije ili ilustracije;
38) Vanjsko pakiranje je bilo koje pakiranje u kojem su duhanski ili srodni proizvodi za pušenje stavljeni u promet i koje obuhvaća jednu ili više zapakiranih jedinica s tim da se prozirni omoti ne smatraju vanjskim pakiranjem;
39) Pojedinačno pakiranje je najmanje samostalno pakiranje duhanskog ili srodnog proizvoda za pušenje koje se stavlja na tržište;
40) Osoba je svaka fizička, pravna osoba, kao i svi poslovni subjekti;
41) Nositelj javnog položaja je službena osoba, službeni predstavnik, savjetnik, inspektor, policijski zvaničnik, carinski zvaničnik ili vladin službenik izabran na centralnoj ili lokalnoj razini upravljanja;
42) Prodavač je svaka osoba koje prodaje na malo, veliko, izvozi i uvozi duhanske i ostale proizvode za pušenje;
43) Oglašavanje i promidžba duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je svaka aktivnost s ciljem, učinkom ili vjerojatnim učinkom promidžbe duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ili uporabe tih proizvoda na izravan ili neizravan način;
44) Izravna promidžba duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je promidžba pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih proizvoda za pušenje na prodajnim mjestima na način da su isti istaknuti na posebnim svijetlećim podlogama i u svjetlećim okvirima sa naznakom logotipa proizvođača duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
45) Neizravna promidžba duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je:
- organizacija događaja na kojima se ističu naziv, logotip ili druge vizualne karakteristike koje podsjećaju na pojedine duhanske i ostale proizvode za pušenje;
- prikazivanje logotipa i drugih znakova za označavanje tih proizvoda na predmetima koji u smislu ovoga zakona nisu duhanski proizvodi;
- besplatna ponuda duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u javnim prostorima;
46) Sponzorstvo je svaki oblik doprinosa pravne ili fizičke osobe događaju, aktivnosti ili pojedincu čiji je cilj ili izravni ili neizravni učinak promidžbe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
47) Donacije od strane duhanske industrije – svaki oblik financijske ili materijalne podrške javnim ustanovama, organizacijama, sredstvima medija ili pojedincima čiji je cilj ili izravni ili neizravni učinak promidžbe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
48) Industrija duhana su proizvođač, prodavači na veliko i uvoznici duhanskih proizvoda.
49) Duhanski proizvodi za pušenje su svi duhanski proizvodi, osim bezdimnih duhanskih proizvoda.
50) Nesagorijevajući duhan je bezdimni duhanski proizvod koji se upotrebljava putem udisanja aerosola od zagrijanog duhana, bez sagorijevanja.


Članak 3.
(Načela zakona)


(1) Za ostvarenje cilja iz članka 1. ovog zakona organi i institucije državne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) rukovode se međunarodnim propisima o kontroli duhana, duhanskim proizvodima i ostalim proizvodima za pušenje, i to sljedećim načelima:
a) pravo svakog građanina na zdravlje;
b) prirodno pravo svakog građanina u Federaciji na čist zrak jer svi, a osobito djeca i mladi, imaju pravo da se zaštite od utjecaja posrednog udisanja duhanskog dima;
c) zaštita životne sredine i prava građana na zdravu životnu sredinu;
d) opredjeljenja nadležnih organa i institucija u Federaciji da se kroz multisektorsku suradnju utvrdi strategija i mjere radi promoviranja i podrške prestanku i smanjenju potrošnje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
e) sinkronizirana implementacija mjera usmjerenih na smanjenje potražnje za duhanom i ponude duhana putem informiranja, edukacije i jačanja javne svijesti o štetnosti duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
f) odgovornost nadležnih organa i institucija u Federaciji da se osigura dovoljno financijskih sredstava za aktivnosti kontrole duhana u cilju kontinuiranog smanjenja broja pušača i izloženosti duhanskom dimu i
g) opredjeljenja nadležnih organa i institucija u Federaciji da se odnosi sa duhanskom industrijom reguliraju na potpuno transparentan način u cilju zaštite politika javnog zdravlja i sprečavanja privilegiranog tretmana duhanske industrije.
(2) Ovaj zakon se primjenjuje na duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje, uključujući elektroničke cigarate, bezdimne duhanske proizvode i biljne proizvode za pušenje.


Članak 4.
(Zabrana diskriminacije)


(1) Zabranjuje se svaki vid diskriminacije na temelju rase, boje kože, spola, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, prilikom obavljanja radnji temeljem ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona.
(2) Izrazi koji imaju rodno značenje, a koji se koriste u ovom zakonu i propisima koji se donose temeljem ovog zakona, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


POGLAVLJE II. - ZABRANA PUŠENJA U JAVNIM PROSTORIMA


Članak 5.
(Zabrana pušenja)


(1) Pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu.
(2) Zabranjuje se uporaba duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.


Članak 6.
(Osiguranje provedbe zabrane pušenja)


(1) Provedbu zabrane pušenja obvezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta iz članka 5. ovog zakona u kojem je pušenje zabranjeno (u daljnjem tekstu zakona: vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta).
(2) U prostorima i mjestima iz članka 5. ovog zakona gdje je pušenje zabranjeno (u daljnjem tekstu: prostori i mjesta gdje je pušenje zabranjeno) mora biti postavljen grafički znak zabrane pušenja i tekst koji glasi: "Zabranjeno pušenje".
(3) U prostorima i mjestima gdje je pušenje zabranjeno, ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu služiti za odlaganje pepela.
(4) U slučaju da osoba ne poštuje zabranu pušenja, vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je osobu:
a) opomenuti;
b) uskratiti uslugu;
c) zatražiti od osobe da napusti prostor.
(5) U slučaju da osoba iz stavka (4) ovog članka ne ispoštuje zabranu pušenja i nakon što vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno postupi po ovlaštenju iz stavka (4) toč. od a) do c) ovog članka, vlasnik odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je kontaktirati nadležni organ.
(6) U ugostiteljskim objektima, osim vlasnika i korisnika prostora, provedbu zabrane pušenja obvezna je osigurati i osoba zadužena za poslovanje objekta, a po odredbama st. (1) do (5) ovog članka. U slučaju iz stavka (5) ovog članka, vlasnik, odnosno osoba zadužena za poslovanje objekta dužni su kontaktirati nadležni organ – sanitarnu inspekciju. Svaki ugostiteljski objekat donosi odluku o zabrani pušenja, u kojoj se navodi ime i prezime vlasnika, odnosno osobe zadužene za poslovanje objekta, kao odgovorne osobe za provedbu navedene odluke.


POGLAVLJE III. - IZUZEĆA OD ZABRANE PUŠENJA U JAVNIM PROSTORIMA


Članak 7.
(Izuzeća od zabrane pušenja)


(1) Pušenje je dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama sa duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone.
(2) Pušenje je dozvoljeno u zračnoj luci, i to u posebnom prostoru za pušenje.
(3) Pušenje je dozvoljeno u posebnim, za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. U objektu u kojemu se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
(4) Odluku o dozvoli pušenja u smislu st. (1), (2) i (3) ovog članka donosi vlasnik, direktor ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno zračne luke. Prilikom donošenja odluke moraju se uzeti u obzir interesi i zdravstvene potrebe nepušača.
(5) U posebno određenim prostorijama ili ograđenim prostorima za pušenje u prostorima iz st. (1), (2) i (3) ovog članka mora biti osigurana zaštita nepušača od izloženosti duhanskom dimu, putem osiguranja potpune fizičke odvojenosti prostora za pušenje i uz adekvatne ventilacijske sustave. Površina prostora i prostorije za pušenje u odnosu na veličinu objekta, određuje se pravilnikom ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno zračne luke. U ovim prostorijama zabranjeno je služiti hranu.
(6) U prostorijama i prostorima za pušenje iz st. (1), (2) i (3) ovog članka moraju biti postavljena jasno vidljiva upozorenja koja se sastoje od grafičkog znaka dozvole pušenja i teksta koji glasi: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje".
(7) Federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) donosi podzakonski akt kojim se propisuju uvjeti za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja utvrđenih ovim člankom.


POGLAVLJE IV. - TESTIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O DUHANSKIM PROIZVODIMA


Članak 8.
(Zabrana prometa)


(1) Zabranjeno je stavljanje u promet duhanskih proizvoda koji sadrže slijedeće aditive:
a) vitamine i druge aditive koji stvaraju dojam da duhanski proizvod koristi zdravlju ili da je manje opasan za zdravlje;
b) kofein, taurin i druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću;
c) aditive koji imaju bojiva svojstva za emisije;
d) kod duhanskih proizvoda za pušenje, aditive koji olakšavaju udisanje nikotina na usta ili nos;
e) aditive koji imaju CMR (kancerogena, mutagena i reprotoksična) svojstva u nezapaljenom stanju.
(2) Zabranjeno je stavljanje u promet duhanskih proizvoda:
a) koji sadrže arome u bilo kojem od svojih sastavnih dijelova kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili
b) koji sadrže bilo koja druga tehnička obilježja koja omogućuju izmjenu mirisa ili okusa dotičnog duhanskog proizvoda ili jačine njihova dima.
(3) Filtri, papiri i kapsule ne smiju sadržavati duhan ni nikotin.
(4) Duhanski proizvodi, osim cigareta i duhana za samostalno motanje, izuzimaju se od zabrana utvrđenih u st. (1) do (3) ovog članka.
(5) Ovaj članak se ne primjenjuje na duhan za oralnu uporabu.

 

Članak 9.
(Laboratorijsko ispitivanje cigareta)


(1) Cigarete koje se stavljaju u promet na teritoriju Federacije podliježu obveznom laboratorijskom ispitivanju emisije katrana, nikotina i ugljen-monoksida.
(2) Laboratorijsko ispitivanje iz stavka (1) ovog članka obavlja se u akreditiranim laboratorijama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu.
(3) Laboratorijsko ispitivanje iz stavka (2) ovog članka obavlja se prilikom svakog prvog stavljanja u promet cigareta i najmanje jednom godišnje u svakoj vrsti cigareta.
(4) Akreditirani laboratoriji iz stavka (2) ovog članka ne smiju biti u vlasništvu duhanske industrije ili pod izravnim ili neizravnim upravljanjem duhanske industrije.
(5) Laboratorijsko ispitivanje katrana, nikotina i ugljen-monoksida obavlja se na osnovu ISO standarda:
a) za katran ISO 4387,
b) za nikotin ISO 10315,
c) za ugljen monoksid ISO 8454.
(6) Točnost mjerenja na svakom pojedinačnom pakiranju cigareta određuje se za katran i nikotin sukladno ISO standardu 8243.
(7) Proizvođač ili uvoznik cigareta snosi troškove laboratorijskog ispitivanja cigareta pri stavljanju u promet tih proizvoda na teritoriju Federacije, kao i troškove obveznog godišnjeg laboratorijskog ispitivanja u cilju provjere emisije katrana, nikotina i ugljen-monoksida u cigaretama.
(8) Proizvođač ili uvoznik cigareta dužan je podnositi Federalnom ministarstvu zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obavijest o promjeni sastava cigareta koje namjerava staviti u promet na teritoriju Federacije.
(9) Ministarstvo i nadležni inspektor ovlašteni su da od proizvođača ili uvoznika cigareta, o njihovom trošku, traže i dodatna laboratorijska ispitivanja radi utvrđivanja i ocjene prisustva ili emisije drugih sastojaka koji nisu obuhvaćeni stavkom (1) ovog članka, a čije se korištenje zabranjuje ovim zakonom.


Članak 10.
(Dostavljanje podataka o duhanskim proizvodima)


(1) Proizvođači i uvoznici duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje obvezni su najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Ministarstvu dostaviti spisak svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.
(2) Spisak iz stavka (1) ovog članka obvezno sadrži obrazloženje o uključivanju sastojaka u duhanskim proizvodima i kategoriju sastojaka.
(3) Uz spisak iz stavka (1) ovog članka obvezno se prilažu toksikološki podatci od proizvođača ili uvoznika za sastojke duhanskih proizvoda u zapaljenom i nezapaljenom stanju, pozivajući se na njihove učinke po zdravlje i osobine koje prouzrokuju ovisnost.
(4) Spisak svih sastojaka po količini, vrsti i tipu dostavlja se za svaki duhanski proizvod koji iz proizvodnje izlazi kao samostalni duhanski proizvod namijenjen tržištu kao i za svaki duhanski proizvod koji se uveze na tržište Federacije, uključujući elektroničke cigarete, bezdimni duhanski proizvod i biljni proizvod za pušenje.
(5) Ministarstvo, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod za javno zdravstvo), jednom godišnje, putem internet stranice, informira javnost o podatcima iz st. (1) do (3) ovog članka uz obvezu zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu.
(6) Ministar, na prijedlog Federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, donosi podzakonski akt kojim se propisuje sadržaj podataka i način izvješćivanja o duhanskim, novim i ostalim proizvodima za pušenje.


Članak 11.
(Obavijest o novim duhanskim proizvodima)


(1) Proizvođači i uvoznici novih duhanskih i ostalih proizvoda obvezni su podnijeti Ministarstvu obavijest o novim proizvodima koje namjeravaju staviti na tržište.
(2) Obavijest iz stavka (1) ovog članka podnosi se u elektroničkom i pisanom obliku, najmanje šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište.


Članak 12.
(Sadržaj obavijesti)


(1) Obavijest iz članka 11. ovog zakona obvezno sadrži:
a) detaljan opis novog proizvoda;
b) uputu za njegovu uporabu;
c) podatke o sastojcima i emisijama.
(2) Uz obavijest iz članka 11. ovog zakona, proizvođači i uvoznici obvezno dostavljaju:
a) dostupne znanstvene studije o toksičnosti, stvaranju ovisnosti i privlačnosti novog duhanskog proizvoda, posebno s obzirom na njegove sastojke i emisije;
b) dostupne studije, njihove sažetke i istraživanje tržišta o preferencijama različitih potrošačkih skupina, uključujući i mlade osobe i trenutne pušače;
c) druge dostupne i relevantne podatke, uključujući analizu rizika/koristi od proizvoda, njegove očekivane učinke na prestanak uporabe duhana, te očekivane učinke na započinjanje uporabe duhana i predviđena shvaćanja potrošača.
(3) Proizvođači i uvoznici novih duhanskih i ostalih proizvoda obvezni su o svim novim ili ažuriranim informacijama o studijama, istraživanju i drugim informacijama iz stavka (2) ovog članka obavijestiti Ministarstvo.
(4) Novi duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje stavljeni na tržište moraju u potpunosti ispunjavati uvjete iz ovoga zakona.


POGLAVLJE V. - PAKIRANJE I OZNAČAVANJE DUHANSKIH PROIZVODA


Članak 13.
(Podatci na pojedinačnim pakiranjima)


(1) Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda koje se nalazi u prometu i prodaje na tržištu Federacije mora sadržavati slijedeće podatke:
a) naziv i adresu proizvođača i uvoznika;
b) broj jedinica u pojedinačnim pakiranjima duhanskih proizvoda, te
c) naziv i adresu onoga ko obavlja pakiranje, u slučajevima kada proizvođači nisu obavili sami pakiranje.
(2) Označavanje duhana i duhanskih proizvoda obavljaju proizvođači, odnosno uvoznici duhanskih proizvoda.


Članak 14.
(Zdravstvena upozorenja na pakiranjima duhanskih proizvoda)


(1) Sva pakiranja duhanskih proizvoda, pojedinačno i vanjsko, moraju sadržavati zdravstvena upozorenja na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.
(2) Zdravstvena upozorenja kojim se ukazuje na štetnost uporabe duhanskih proizvoda iz stavka (1) ovog članka uključuju:
a) opća upozorenja;
b) kombinirana upozorenja; i
c) informativne poruke.
(3) Ministar donosi podzakonski akt o označavanju pakiranja duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a što podrazumijeva sadržaj i izgled zdravstvenih upozorenja, tekst i dimenzije zdravstvenih upozorenja, uporabu fotografija ili odgovarajućih ilustracija i način njihovog tiskanja, termine za rotaciju navedenih oznaka na svim vrstama duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, bezdimnih duhanskih proizvoda i elektroničkih cigareta, te druge podatke neophodne za sigurno označavanje.


Članak 15.
(Predstavljanje proizvoda)


(1) Označavanje pojedinačnih pakiranja, vanjskih pakiranja, kao ni sam duhanski proizvod ne smiju sadržavati nikakav element ni obilježja koja:
a) promoviraju duhanski proizvod ili potiču na njegovu uporabu stvaranjem pogrešnog dojma o njegovim svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama; oznake ne smiju sadržavati nikakve podatke o sadržaju nikotina, katrana ni ugljičnog monoksida u duhanskom proizvodu;
b) sugeriraju da je određeni duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da nastoji smanjiti učinak nekih štetnih sastojaka dima ili da djeluje vitalizirajuće, energetski, ozdravljujuće, pomlađujuće ili ima prirodna ili organska svojstva ili da ima druge zdravstvene ili životne koristi;
c) upućuju na okus, miris, bilo kakve arome ili druge aditive ili njihovu odsutnost;
d) nalikuje na hranu ili kozmetički proizvod;
e) sugeriraju da određeni duhanski proizvod ima poboljšanu biorazgradivost ili druge prednosti za okoliš.
(2) Na vanjskim i pojedinačnim pakiranjima duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje zabranjeno je korištenje termina:
a) "light";
b) "super light";
c) "ultra light";
d) "slim";
e) "full flavour";
f) "extra";
g) "ultra"
i sličnih termina.
(3) Pojedinačna pakiranja kao ni vanjska pakiranja ne smiju sugerirati ekonomske prednosti uključivanjem tiskanih kupona, ponuda za popuste, upućivanja na besplatnu distribuciju, ponuda "dva za jedan" ili drugih sličnih ponuda.
(4) Zabranjeni elementi i obilježja iz st. (1) i (2) ovog članka podrazumijevaju tekstove, simbole, imena, zaštitne znakove, figurativne i druge oznake, ali nisu ograničeni na njih.


Članak 16.
(Izgled i sadržaj pojedinačnih pakiranja)


(1) Pojedinačna pakiranja cigareta moraju biti u obliku kvadra i sadržavati najmanje 20 cigareta. Oblik kvadra podrazumijeva oštre rubove. Zaobljeni i ukošeni rubovi kvadra prihvatljivi su pod uvjetom da zdravstveno upozorenje obuhvaća površinu istovjetnu onoj na pojedinačnom pakiranju bez takvih rubova.
(2) Pojedinačna pakiranja duhana za samostalno motanje moraju biti u obliku kvadra ili u cilindričnom obliku ili u obliku vrećice i sadržavati najmanje 30 grama duhana.
(3) Pojedinačno pakiranje cigareta može biti od kartona ili mekog materijala i ne smije imati otvor koji se može ponovno zatvoriti ili zapečatiti nakon što je jednom otvoren, osim preklopnog poklopca i kutije sa zglobnim poklopcem. Kod pakiranja s preklopnim poklopcem ili zglobnim poklopcem, poklopac može biti pričvršćen samo za zadnju stranu pojedinačnog pakiranja.


POGLAVLJE VI. - ELEKTRONIČKE CIGARETE, BEZDIMNI PROIZVODI ZA PUŠENJE I BILJNI PROIZVODI ZA PUŠENJE


Članak 17.
(Stavljanje u promet elektroničkih cigareta)


(1) Proizvođači i uvoznici elektroničkih cigareta i posuda za ponovno punjenje, obvezni su, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu dostaviti izvješće o svim elektroničkim cigaretama i posudama za ponovno punjenje na tržištu Federacije.
(2) Proizvođači i uvoznici elektroničkih cigareta i posuda za ponovno punjenje podnose obavijest Ministarstvu o svim takvim proizvodima, kao i o svim značajnijim izmjenama takvih proizvoda, koje namjeravaju staviti na tržište.
(3) Obavijest iz stavka (2) ovog članka se podnosi u elektroničkom i pisanom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište i sadrži:
a) ime i podatke za kontakt proizvođača, odgovorne osobe, odnosno uvoznika;
b) popis svih sastojaka sadržanih u proizvodu i emisija koje nastaju korištenjem proizvoda, po robnoj marki i tipu, uključujući i njihove količine;
c) toksikološke podatke o sastojcima i emisijama tog proizvoda, uključujući zagrijani proizvod, a koji se osobito odnose na njihove učinke na zdravlje potrošača kad se udišu i na sve učinke stvaranja ovisnosti;
d) opis sastavnih dijelova proizvoda uključujući, gdje je to primjenjivo, mehanizme za otvaranje i punjenje elektroničke cigarete ili posudu za punjenje;
e) informacije o dozi i unosu nikotina prilikom uporabe u uobičajenim ili razumno predvidivim uvjetima;
f) izjavu da proizvođač, odnosno uvoznik snose punu odgovornost za količinu i sigurnost proizvoda kod stavljanja na tržište i korištenja u uobičajenim okolnostima ili relativno predvidivim uvjetima.
(4) Uvjeti za stavljanje elektroničkih cigareta i posuda za ponovno punjenje na tržište su:
a) tekućina koja sadrži nikotin stavlja se na tržište isključivo u za to namijenjenim posudama za ponovno punjenje koji nemaju zapreminu veću od 10 ml, u potrošnim elektroničkim cigaretama ili u ulošcima za jednokratnu uporabu, i da ulošci ili tankovi ne premašuju zapreminu od 2 ml;
b) tekućina koja sadrži nikotin ne smije sadržavati više od 20 mg/ml nikotina;
c) tekućina koja sadrži nikotin ne smije sadržavati aditive navedene u članku 8. stavak (1) ovog zakona;
d) za proizvodnju tekućine koja sadrži nikotin smiju se koristiti samo sastojci visoke čistoće. Tvari koje nisu navedene među sastojcima iz stavka (3) točka b) ovog članka prisutne su u tekućini koja sadrži nikotin samo u tragovima ako te tragove prilikom proizvodnje tehnički nije moguće izbjeći;
e) osim nikotina, jedini sastojci koji se koriste u tekućini koja sadrži nikotin ne predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje u zagrijanom ili nezagrijanom obliku;
f) elektroničke cigarete moraju oslobađati doze nikotina u ujednačenim razinama;
g) elektroničke cigarete i posude za ponovno punjenje takvi su da djeca njima ne mogu rukovati i da na njima nisu moguće neovlaštene izmjene, zaštićeni su od lomljenja i curenja te imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja.
(5) Ispunjenje uvjeta iz stavka (4) ovog članka kontrolira akreditirani laboratorij u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu.
(6) Troškove obvezne laboratorijske kontrole za elektroničke cigarete koje se stavljaju na tržište snosi proizvođač, odnosno uvoznik proizvoda.


Članak 18.
(Označavanje pakiranja elektroničkih cigareta i posuda za ponovno punjenje)


(1) Svako pojedinačno pakiranje elektroničkih cigareta i posuda za ponovno punjenje mora sadržavati letak sa sljedećim podatcima:
a) uputa za korištenje i pohranjivanje proizvoda, uključujući i obavijest da se uporaba proizvoda ne preporučuje mladim osobama i nepušačima;
b) kontraindikacije;
c) upozorenje za posebne rizične skupine;
d) moguće štetne učinke;
e) podatke o stvaranju ovisnosti i toksičnosti, kao i
f) podatke za kontakt proizvođača ili uvoznika i pravne ili fizičke osobe za kontakt.
(2) Pojedinačno pakiranje i vanjsko pakiranje elektroničkih cigareta i posuda za ponovno punjenje:
a) uključuje spisak svih sastojaka sadržanih u proizvodu u padajućem redoslijedu po masi, te podatak o sadržaju nikotina u proizvodu i oslobađanje po dozi, serijski broj i preporuku da se proizvod drži izvan dohvata djece;
b) ne dovodeći u pitanje točku a) ovog stavka, ne uključuje elemente niti obilježja iz članka 15. ovog zakona, uz izuzeće toč. a) i c) članka 15. ovog zakona u svezi s podatkom o sadržaju nikotina i o aromama i
c) nose jedno od sljedećih zdravstvenih upozorenja: "Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu ovisnost. Ne preporučuje se za uporabu nepušačima." ili "Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu ovisnost."
(3) Zdravstvena upozorenja iz točke c) stavka (2) ovog članka trebaju se nalaziti na dvjema najvećim površinama pojedinačnog pakiranja i svih vanjskih pakiranja i pokrivati 35% površine pojedinačnog pakiranja i svih vanjskih pakiranja.
(4) Ministarstvo može od proizvođača, odnosno uvoznika, zatražiti i dodatne informacije o sigurnosti i aspektima kvalitete ili o bilo kakvim štetnim učincima elektroničkih cigareta i posuda za punjenje tih proizvoda.


Članak 19.
(Označavanje bezdimnih duhanskih proizvoda)


(1) Svako pojedinačno pakiranje i sva vanjska pakiranja bezdimnih duhanskih proizvoda moraju sadržavati sljedeće zdravstveno upozorenje: "Ovaj duhanski proizvod šteti Vašem zdravlju i stvara ovisnost.".
(2) Zdravstveno upozorenje iz stavka (1) ovog članka:
a) treba da se nalazi na dvjema najvećim površinama pojedinačnog pakiranja i svih vanjskih pakiranja, i
b) pokriva 35% površine pojedinačnog pakiranja i svih vanjskih pakiranja.


Članak 20.
(Označavanje biljnih proizvoda za pušenje)


(1) Svako pojedinačno pakiranje i sva vanjska pakiranja biljnih proizvoda za pušenje moraju sadržavati sljedeće zdravstveno upozorenje: "Pušenje ovog proizvoda škodi Vašem zdravlju.".
(2) Zdravstveno upozorenje iz stavka (1) ovog članka:
a) treba da se nalazi na prednjoj i zadnjoj površini pojedinačnog pakiranja i svih vanjskih pakiranja, i
b) pokriva 35% pripadajuće površine pojedinačnog pakiranja i svih vanjskih pakiranja.


POGLAVLJE VII. - ZABRANA OGLAŠAVANJA, PROMIDŽBE I SPONZORIRANJA DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE


Članak 21.
(Zabrana oglašavanja)


Zabranjeno je:
a) izravno ili neizravno oglašavati, sponzorirati i na bilo koji način promovirati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, uključujući elektroničke cigarete;
b) sponzorirati događaje i aktivnosti skupina ili pojedinaca s ciljem ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda, uporabe duhana i ostalih proizvoda za pušenje;
c) pružanje financijske ili druge pomoći od duhanske industrije događajima, aktivnostima, pojedincima ili skupinama (kao što su sportski ili umjetnički događaji, individualni sportaši ili timovi, individualni umjetnici ili umjetničke skupine, organizacije za socijalnu skrb, vladine i nevladine organizacije i institucije, političari, političke stranke);
d) isticati logotipe duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, bilo da se radi o audio, vizualnim ili audio-vizualnim materijalima, što uključuje, ali se ne ograničava na zabranu oglašavanja i promoviranja:
1. u printanim medijima (novine, katalozi, časopisi, letci, brošure, pisma, reklamni panoi, svjetleće reklame, stalci za prodaju, plakati, znakovi);
2. u zemaljskim i satelitskim audio-vizualnim medijima/elektroničkim medijima;
3. u predstavama, filmovima, DVD, CD, računarskim igrama, video-igrama, mobilnim aplikacijama, te na drugim digitalnim komunikacijskim platformama (uključujući internet i mobitel);
4. na robama i materijalima, uključujući čaše, pepeljare, suncobrane, stolice, upaljače, dijelove odjeće i slično;
5. na fasadama stambenih objekata;
6. na vozilima, osim vozila u vlasništvu proizvođača;
e) pružanje financijske ili druge pomoći od duhanske industrije ugostiteljskim objektima u zamjenu za izgradnju ili adaptaciju prostora za promidžbu duhanskih i drugih proizvoda za pušenje, uključujući opremanje ugostiteljskih objekata tendama, suncobranima i sličnim promotivnim materijalom;
f) prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u setu s drugom robom i uslugama;
g) besplatno distribuirati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje tijekom istraživanja tržišta i degustacije;
h) obavljati razmjenu duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje za drugi duhanski proizvod ili drugu robu, radove i usluge;
i) s ciljem pribavljanja robe, radova i usluga upotrebljavati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje;
j) nuditi ili davati bonus, premiju, poklon, novac ili nuditi povrat novca za kupovinu ili uporabu duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, te davati popust na cijenu duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda na bilo koji način, uključujući izdavanje kupona i bonova;
k) omogućavati sudjelovanje u nagradnoj igri, lutriji, takmičenju ili događaju, koji su izravno ili neizravno vezani za duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, koja se uvjetuju kupovinom ili uporabom duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje;
l) oglašavati proizvode koji svojim oblikom, nazivom ili namjenom neposredno podstiču potrošnju proizvoda za pušenje, a koji se ne smatraju duhanskim i ostalim proizvodima za pušenje;
m) distribuirati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje bez naknade, uključujući poklone od subjekata koji ih proizvode, uvoze ili njima trguju, kao i od drugih subjekata duhanske industrije;
n) upotrebljavati duhanske i ostale proizvode za pušenje prilikom javnih nastupa i prikazivati osobe koje puše na televiziji, s izuzećem filmskog programa i umjetničkih djela i
o) oglašavati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje putem interneta.


Članak 22.
(Obavijesti koje ne predstavljaju oglašavanje)


Iznimno od odredbi članka 21. ovog zakona oglašavanje ne obuhvaća:
a) obavijesti za dobivene nagrade i druga javna priznanja za kvalitetu proizvoda, koji su postignuti tijekom proizvodnje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, ali bez navođenja naziva proizvoda od proizvođača i uvoznika tih proizvoda putem medija;
b) obavijesti tijekom održavanja specijaliziranih sajmova i izložbi u prostoru sajma ili izložbe, u vrijeme prezentacije novih proizvoda, koji se organiziraju u zatvorenim prostorima;
c) obavijesti o kvaliteti i druge karakteristike duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje objavljene u stručnim knjigama, časopisima i drugim stručnim izdanjima koja su posebno namijenjena za proizvođače i uvoznike ovih proizvoda;
d) isticanje riječi i izvedenica od riječi "duhan, duhanski proizvod i ostali proizvod za pušenje" u nazivu proizvođača i distributera duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje.


POGLAVLJE VIII. - ZABRANA PRODAJE DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE


Članak 23.
(Mjesta prodaje duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje)


(1) Duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje mogu biti postavljeni ili biti vidljivi u trgovinskim objektima, ali ne smiju biti izloženi u komercijalnu svrhu niti na jednom drugom mjestu niti se smiju prodavati na način da kupci mogu slobodno uzeti robu.
(2) Duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje mogu se prodavati samo u zatvorenim pakiranjima.
(3) Zabranjena je prodaja duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje koji nisu u originalnom pakiranju proizvođača ili uvoznika.
(4) Zabranjeno je:
a) prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje putem automata za prodaju cigareta, sa polica supermarketa, samoposluga i sličnih prodavnica u kojim kupci mogu slobodno uzeti robu;
b) prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje putem interneta;
c) prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u objektima i dvorištima zdravstvenih objekata i dvorišta za sportske i kulturne aktivnosti;
d) prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u objektima koji su od ulaznih vrata predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova udaljeni u radijusu manjem od 100 m;
e) prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje na tržnicama i drugim improviziranim nelegalnim mjestima prodaje.
(5) Zabranjeno je instalirati, postavljati ili koristiti automate za prodaju duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje na javnim mjestima.


Članak 24.
(Zabrana prodaje duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje)


(1) Zabranjeno je prodavati ili poklanjati u komercijalne svrhe cigarete pojedinačno ili u pakiranjima sa manje od 20 komada ili u rinfuzi.
(2) Zabranjeno je prodavati duhan ili duhanske proizvode u kombinaciji/setu s drugim proizvodima.
(3) Duhan, duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje se ne smiju razmjenjivati ili poklanjati u aranžmanu u kojem su kombinirani ili nisu vizualno odvojeni od ostalih proizvoda.
(4) Zabranjena je prodaja proizvoda koji nisu duhanski, ali imaju naziv bilo koje vrste duhana ili znak raspoznavanja, amblem, ili sličan znak koji asocira na duhanski proizvod.
(5) Zabranjena je prodaja duhana za oralnu uporabu i njegovo stavljanje na tržište.
(6) Na duhanske proizvode sa svojstvenom aromom zabrane propisane člankom 6. ovog zakona primjenjivat će se od roka koji će predložiti Federalno povjerenstvo za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a prema propisima Europske unije. Prijedlog se dostavlja Vladi Federacije radi prihvatanja, a Parlamentu Federacije radi davanja suglasnosti.


POGLAVLJE IX. - SPRJEČAVANJE PRISTUPA MALOLJETNIM OSOBAMA DUHANSKIM PROIZVODIMA I OSTALIM PROIZVODIMA ZA PUŠENJE


Članak 25.
(Sprječavanje pristupa maloljetnim osobama duhanskim proizvodima i ostalim proizvodima za pušenje)


(1) Zabranjeno je prodavati i poklanjati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje osobama mlađim od 18 godina.
(2) Na svim mjestima na kojima se prodaju duhan i duhanski proizvodi mora biti vidno istaknuta oznaka o zabrani prodaje duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje osobama mlađim od 18 godina, koja se sastoji od grafičkog znaka zabrane prodaje i teksta: "Zabranjena prodaja duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje osobama mlađim od 18 godina."
(3) Prodavač može zatražiti da osoba, za koju smatra da je mlađa od 18 godina, odgovarajućom ispravom dokaže punoljetnost. Ako osoba odbije dokazati punoljetstvo odgovarajućom ispravom, prodavač je obvezan uskratiti prodaju traženog duhanskog ili drugog proizvoda za pušenje.
(4) Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je da prodaju ili poklanjaju duhan, duhanske proizvode, kao i ostale proizvode za pušenje koji ih mogu potaknuti na pušenje.
(5) Zabranjena je prodaja slatkiša, igračaka i drugih proizvoda namijenjenih djeci, a koji imaju oblik bilo koje vrste duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ili slikovno (crtežom) upućuju na pušenje.
(6) U cilju sprječavanja pristupa maloljetnih osoba duhanskim i ostalim proizvodima za pušenje Ministarstvo može poduzimati i dodatne regulatorne mjere.
(7) Ministar donosi podzakonski akt o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja.


POGLAVLJE X. - EDUKACIJA, INFORMIRANJE I JAČANJE JAVNE SVIJESTI


Članak 26.
(Aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama)


(1) Nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja, u suradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u Federaciji (u daljnjem tekstu: kantonalni zavodi za javno zdravstvo), obvezna su u nastavne programe za osnovnu i srednju školu uključiti temu o štetnosti pušenja za zdravlje.
(2) Sve odgojno-obrazovne ustanove obvezne su na vidno mjesto istaknuti postere i druge promidžbene materijale i vizualne grafikone sa tekstom i slikom koji ukazuju na zabranu uporabe duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje osobama mlađim od 18 godina i upozorenje o štetnosti tih proizvoda za zdravlje.


Članak 27.
(Jačanje javne svijesti i informiranje)


(1) Federalni zavod za javno zdravstvo i kantonalni zavodi za javno zdravstvo su obvezni poduzeti potrebne aktivnosti s ciljem kreiranja i provođenja programa koji na stručan način educiraju javnost o štetnosti pušenja i istodobno ohrabruju na prekid konzumiranja duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.
(2) Javne radio-televizijske stanice, u dogovoru sa nadležnim tijelima iz stavka (1) ovog članka, emitiraju utvrđeni sadržaj programa.


POGLAVLJE XI. - PROGRAM ZA KONTROLU UPORABE DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE


Članak 28.
(Program za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje)


(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) donosi odluku kojom se usvaja multisektorski Program za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (u daljnjem tekstu: Program), u cilju jačanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Federaciji, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, otkrivanja i suzbijanja čimbenika rizika za nastanak oboljenja, te stjecanja znanja i navika o zdravom načinu života.
(2) Program iz stavka (1) ovog članka predlaže Federalno povjerenstvo za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, putem Ministarstva.
(3) Nositelji implementacije Programa su nadležna ministarstva Vlade Federacije i druge institucije, zavodi, ustanove i organizacije.
(4) Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se iz proračuna Vlade Federacije, odnosno proračuna nadležnih ministarstva, kao i drugih izvora shodno nositeljima aktivnosti definiranim u Programu, a sukladno programskim potrebama i ovisno od financijskih mogućnosti nositelja aktivnosti.


POGLAVLJE XII. - FEDERALNO POVJERENSTVO ZA KONTROLU UPORABE DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE


Članak 29.
(Federalno povjerenstvo za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje)


(1) Vlada Federacije rješenjem imenuje Federalno povjerenstvo za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (u daljnjem tekstu: Federalno povjerenstvo).
(2) Federalno povjerenstvo iz stavka (1) ovog članka ima 11 članova, i sastoji se od predstavnika:
a) Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta,
b) Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
c) Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
d) Federalnog ministarstva trgovine,
e) Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti,
f) Federalnog ministarstva unutarnjih poslova,
g) Federalnog ministarstva financija,
h) Federalne uprave za inspekcijske poslove,
i) Federalnog ministarstva zdravstva,
j) predstavnika sektora civilnog društva, i to iz nevladinih organizacija koje se bave oblašću prevencije zaštite od pušenja i uporabe duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje i
k) federalni koordinator za kontrolu duhana.
(3) Prilikom imenovanja Federalnog povjerenstva vodi se računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.
(4) Postupak izbora i imenovanja novih članova Federalnog povjerenstva, zbog zamjene ili ostavke dotadašnjih članova, istovjetan je postupku i načinu izbora i imenovanja članova koji se zamjenjuju.
(5) Stalni član Federalnog povjerenstva za kontrolu duhana je, po funkciji koju obavlja, federalni koordinator za kontrolu duhana, koji se bira temeljem propisa o zdravstvenoj zaštiti, te ne podliježe procesu imenovanja propisanom za ostale članove Federalnog povjerenstva.
(6) Federalno povjerenstvo može u svoj rad uključivati, po potrebi, predstavnike institucija, kao i nevladinih organizacija, te stručne osobe iz akademske i istraživačke zajednice iz oblasti koje su od značaja za kontrolu uporabe duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje.
(7) Mandat članova Federalnog povjerenstva traje četiri godine.
(8) Federalno povjerenstvo donosi Poslovnik o radu i za svoj rad odgovara Vladi Federacije.
(9) Federalno povjerenstvo podnosi Vladi Federacije svoje izvješće o radu jednom godišnje, i to najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.


Članak 30.
(Nadležnosti Federalnog povjerenstva)


Federalno povjerenstvo nadležno je da:
a) prati pojavnost pušenja, proučava i zajedno sa drugim nadležnim tijelima predlaže mjere i aktivnosti za smanjenje uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, uključujući i programe odvikavanja od pušenja;
b) predlaže i organizira izdavanje publikacija radi promidžbe zdravog načina života;
c) predlaže programe odvikavanja od pušenja;
d) predlaže i prati provedbu Programa;
e) prati globalne, regionalne i lokalne trendove vezano za smjernice i politike prevencije i odvikavanja od pušenja;
f) surađuje s međunarodnim tijelima koja prate problematiku kontrole duhana;
g) sudjeluje u pripremi izvješća o učestalosti navika pušenja i rezultatima trajnih preventivnih akcija;
h) surađuje s vladinim i nevladinim organizacijama i udrugama i
i) obavlja i druge poslove sukladno ovom zakonu i drugim povezanim propisima koji se odnose na osnovne zadatke Federalnog povjerenstva.


POGLAVLJE XIII. - REGULIRANJE ODNOSA IZMEĐU VLADE FEDERACIJE, OSTALIH ORGANA I INSTITUCIJA DRŽAVNE UPRAVE I INDUSTRIJE DUHANA


Članak 31.
(Odnosi Vlade Federacije, ostalih organa i institucija državne uprave i industrije duhana)


(1) Odnosi između Vlade Federacije i ostalih organa i institucija državne uprave i industrije duhana ograničeni su samo na one odnose potrebne za učinkovito reguliranje industrije duhana i njenih proizvoda.
(2) Prilikom uspostave odnosa sa industrijom duhana Vlada Federacije je dužna osigurati potpunu transparentnost i informirati javnost o prirodi i razlozima tih odnosa.
(3) Fabrike za proizvodnju duhana i duhanskih proizvoda, kao i tvrtke za uvoz koje su u vlasništvu Vlade Federacije moraju poslovati pod uvjetima i ograničenjima kako je propisano ovim zakonom.
(4) Vladi Federacije, organima i institucijama državne uprave, te javnim institucijama i političkim strankama, nije dozvoljeno:
a) da prime dobrovoljni doprinos bilo koje vrste od predstavnika duhanske industrije, osim ako on ne proizilazi iz zakonske obveze;
b) da sudjeluje u podršci, prilagođavanju ili prihvatanju sporazuma, memoranduma o razumijevanju, angažmana sa predstavnicima industrije duhana koji bi bili u suprotnosti legalno primjenjujućim mjerama kontrole duhana;
c) da putem izravnog ili neizravnog angažmana uključe ili budu uključeni u inicijative, kampanje ili programe koje financira duhanska industrija, uključujući i programe u svezi s kontrolom duhana ili promidžbom javnog zdravlja;
d) da pruže podršku ili privilegiju osobi ili kompaniji koja se bavi bilo kojom fazom uvoza ili prodaje duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje.
(5) Nositelju javnog položaja i kandidatu za obnašanje javne funkcije nije dozvoljeno i smatra se da je u sukobu interesa ako:
a) prima doprinose, poklone ili privilegije od predstavnika duhanske industrije ili je
b) na drugi način uključen u rad takvih društava.


POGLAVLJE XIV. - NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA


Članak 32.
(Organi nadzora nad provedbom Zakona)


(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora i kantonalni organi za inspekcijske poslove, putem nadležnih kantonalnih inspektora, i to:
a) kantonalni sanitarni inspektori nad primjenom članka 5. stavak (1) ovog zakona i članka 6. st. (4) do (6) ovog zakona;
b) federalni i kantonalni inspektor rada nad primjenom članka 5. stavak (1) ovog zakona kod subjekata nadzora, kako je to razgraničenje nadležnosti utvrđeno propisima o radu, a koje se odnosi na mjesta rada;
c) federalni i kantonalni zdravstveni inspektori nad primjenom članka 7. st. (4) i (5) ovog zakona;
d) federalni i kantonalni tržišni inspektori nad primjenom članka 8. ovog zakona, članka 9. st. (1), (5) do (8) ovog zakona i nad primjenom čl. 13. do 25. ovog zakona;
e) kantonalni prosvjetni inspektori nad primjenom članka 26. ovog zakona.
(2) Nadležna ministarstva unutarnjih poslova obavljaju nadzor nad primjenom članka 5. stavak (2) ovog zakona.
(3) Organi iz st. (1) i (2) ovog članka međusobno surađuju, dostavljaju obavijesti o poduzetim mjerama, pružaju neposrednu pomoć jedni drugima i poduzimaju zajedničke mjere i aktivnosti neophodne za provođenje nadzora nad provedbom zakona.


Članak 33.
(Ovlasti inspektora)


(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora iz članka 32. ovog zakona, u okviru svog djelokruga, svaki inspektor je ovlašten kako slijedi:
a) kantonalni sanitarni inspektor:
- da zabrani uporabu duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u zatvorenim javnim prostorima, sukladno odredbama ovog zakona;
- da zabrani određivanje posebne prostorije za pušenje suprotno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona.
b) federalni i kantonalni inspektor rada:
- da naloži zabranu pušenja na mjestima rada, sukladno odredbama ovog zakona;
- da naloži postavljanje oznaka o zabrani pušenja u javnim zatvorenim prostorima - mjestima rada.
c) federalni i kantonalni zdravstveni inspektor:
- da zabrani uporabu duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u zdravstvenim ustanovama, sukladno odredbama ovog zakona;
- da zabrani određivanje posebne prostorije za pušenje suprotno ovom zakonu i propisima donesenim temeljem ovog zakona;
- da naredi određivanje posebne prostorije za pušenje u zdravstvenim ustanovama, u kojima je to dozvoljeno shodno odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donesenim temeljem ovog zakona.
d) federalni i kantonalni tržišni inspektor:
- da zabrani uvoz duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim temeljem ovog zakona;
- da zabrani promet i naredi uništavanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, čiji sastav, pakiranje i oznake ne odgovaraju zahtjevima propisanim ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim temeljem ovog zakona;
- da zabrani oglašavanje, promidžbu, sponzoriranje i poklanjanje u komercijalne svrhe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i prikazivanje na televiziji osoba koje upotrebljavaju duhanske proizvode;
- da zabrani prodaju duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje putem interneta, u objektima i dvorištima zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova, objektima i dvorištima za sportske aktivnosti, rekreaciju i kulturu, na uličnim i pijačnim tezgama;
- da zabrani postavljanje automata za prodaju duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
- da zabrani prodaju duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koji nisu u originalnom i zatvorenom pakiranju;
- da zabrani prodaju i poklanjanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u setu s drugim proizvodima;
- da zabrani proizvodnju i promet duhana za oralnu uporabu, te naloži njegovo uništavanje;
- da zabrani angažiranje osoba mlađih od 18 godina za prodaju duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
- da zabrani prodaju i poklanjanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje osobama mlađim od 18 godina;
- da na prodajnim mjestima, naloži postavljanje upozorenja o zabrani prodaje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje osobama mlađim od 18 godina;
- da zabrani prodaju i naredi uništavanje slatkiša, igračaka i drugih proizvoda namijenjenih djeci, koji svojim oblikom podsjećaju na duhanske i ostale proizvode za pušenje;
- da zabrani proizvodnju i promet i naloži uništavanje drugih proizvoda koji nose naziv ili logo proizvođača, odnosno naziv, logo ili drugu oznaku i oblik koji podsjeća na duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje;
- da naloži laboratorijsko ispitivanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u akreditiranom laboratoriju sukladno ISO standardima;
- da naloži proizvođaču i uvozniku obvezno godišnje laboratorijsko ispitivanje u cilju provjere emisije katrana, nikotina i ugljen-monoksida u cigaretama;
- da naloži proizvođaču i uvozniku cigareta dostavljanje spiska svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu cigareta, sa toksikološkim podatcima o sastojcima i obavijesti o svakoj promjeni sastava;
- da naloži proizvođaču i uvozniku duhanskih proizvoda dostavljanje izvješća Ministarstvu o duhanskim, novim i ostalim proizvodima za pušenje sukladno članku 18. ovog zakona i podzakonskim aktima donesenim temeljem ovog zakona.
e) kantonalni prosvjetni inspektor:
- da naredi odgojno-obrazovnim ustanovama da se na vidna mjesta postave posteri i drugi promidžbeni materijali i vizualni grafikoni s tekstom i slikom koji ukazuju na zabranu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje osobama mlađim od 18 godina i upozorenje o štetnosti tih proizvoda za zdravlje.
(2) Inspektori iz stavka (1) ovog članka mogu da zabrane ili nalože poduzimanje i drugih mjera sukladno ovom zakonu i podzakonskim aktima donesenim temeljem ovog zakona, kao i propisu o inspekcijama u Federaciji.
(3) Oduzimanje i uništavanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, na temelju ovlasti inspektora utvrđenih u ovom članku, provodi se sukladno propisima o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja prijevremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru.


Članak 34.
(Primjena relevantnih propisa)


Na rad nadležnih inspekcija Federalne i kantonalne uprave za inspekcijske poslove glede vođenja inspekcijskog nadzora, shodno se primjenjuju odredbe propisa o inspekcijama u Federaciji i propisa o upravnom postupku.


POGLAVLJE XV. - KAZNENE ODREDBE


Članak 35.
(Novčane kazne za prekršaj iz čl. 5., 6. i 7. ovog zakona)


(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne zabrani uporabu duhanskih proizvoda sukladno članku 5. stavak (1) ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM kaznit će se vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, kao i osoba zadužena za poslovanje ugostiteljskog objekta, koji propusti izvršiti radnje propisane člankom 6. st. (4) i (5), kao i stavkom (6) istoga članka ovog zakona.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja, suprotno članku 7. st. (3) i (4) ovog zakona, ne odredi posebnu prostoriju za pušenje.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stavka (4) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.


Članak 36.
(Novčane kazne za prekršaj iz čl. 8. i 9., kao i čl. od 13. do 21. ovog zakona)


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj gospodarsko društvo i druga pravna osoba koje se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih proizvoda ako ne istakne podatke, odnosno prodaje duhanske proizvode suprotno čl. 8. i 9. ovog zakona, kao i čl. od 13. do 20. ovog zakona i krši odredbe članka 21. ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se fizička osoba registrirana kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.


Članak 37.
(Novčane kazne za prekršaj iz članka 23. ovog zakona)


(1) Novčanom kaznom od 2.500 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja prodaje duhanske proizvode suprotno odredbama članka 23. ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se fizička osoba registrirana kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka (1) ovog članka.


Članak 38.
(Kazne za prekršaj iz čl. 24., 25. i 26. ovog zakona)


(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja postupi suprotno odredbama čl. 24. i 25., kao i članka 26. stavak (2) ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se fizička osoba registrirana kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.


Članak 39.
(Ostale kazne)


(1) Novčanom kaznom od 100 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:
a) upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prijevozu, suprotno članku 5. ovog zakona;
b) besplatno nudi duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje na javnom zatvorenom mjestu u svrhu oglašavanja i promidžbe;
c) upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u privatnim sredstvima prijevoza u kojem se nalazi maloljetna osoba ili više njih.
(2) Novčanu kaznu iz stavka (1) toč. a) i b) ovog članka, u formi prekršajnog naloga, izriče nadležni inspektor, a novčanu kaznu iz stavka (1) točka c) ovog članka izriče policijski službenik koji obavlja nadzor.


Članak 40.
(Prekršajni nalog)


U slučaju da nadležni inspektor utvrdi da se duhan i ostali proizvodi za pušenje prodaju i poklanjaju suprotno odredbama čl. 23. do 25. ovog zakona, izdaje prekršajni nalog kojim će, osim novčane kazne sukladno ovom zakonu i Zakonu o prekršajima, izreći i zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti.


POGLAVLJE XVI. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 41.
(Početak primjene propisa)


(1) Obveze za fizičke osobe nastupaju sa danom početka primjene ovog zakona.
(2) Ustanove, poduzeća i druge pravne osobe dužne su svoja akta uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka primjene ovog zakona.
(3) Industrija duhana obvezna je svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku od 18 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona. Iznimno od rokova navedenih u ovoj točki, Poglavlje V. – Pakiranje i označavanje duhanskih proizvoda, članak 18. (Označavanje pakiranja elektroničkih cigareta i posuda za ponovno punjenje), članak 19. (Označavanje bezdimnih duhanskih proizvoda) te članka 20. (Označavanje biljnih proizvoda za pušenje) počet će se primjenjivati na dan početka primjene sadržajno istovrsnog propisa na teritoriju entiteta Republika Srpska i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ukoliko početak primjene takvog propisa na teritoriju entiteta Republika Srpska i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine bude kasniji u odnosu na rokove propisane ovim stavkom.
(4) Pravne osobe, u čijim objektima postoje izuzeća od zabrane pušenja sukladno ovom zakonu, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje, dužni su uskladiti svoj rad s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji se donosi temeljem članka 7. ovog zakona.
(5) Kazne za osobe iz st. (1) do (4) ovog članka propisane ovim zakonom počet će se naplaćivati nakon proteka 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona.


Članak 42.
(Donošenje podzakonskih akata)


(1) U roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona ministar će donijeti provedbene propise temeljem ovog zakona kojima se regulira sljedeće:
a) uvjeti za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzeća od zabrane pušenja, iz članka 7. ovog zakona,
b) označavanje pakiranja duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, iz članka 15. ovog zakona.
(2) Do donošenja podzakonskog akta iz točke b) stavka (1) ovog članka primjenjivat će se Pravilnik o označavanju pakiranja duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/11).


Članak 43.
(Imenovanje Federalnog povjerenstva)


Vlada Federacije imenuje Federalno povjerenstvo u roku od šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona.


Članak 44.
(Prestanak važenja propisa)


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11).


Članak 45.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a počinje se primjenjivati godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.