Povodom netačnih i neutemeljenih navoda iznesenih o kriterijima za dodjelu sredstava općinama, objavljujemo saopćenje

 • 23.08.2022.
 • Povodom netačnih i neutemeljenih navoda, koje su pojedini politički subjekti danas iznijeli u javnom prostoru o kriterijima za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave u FBiH, a radi istinitog informiranja javnosti upućujemo

  Saopćenje za javnost

  Vlada Federacije BiH je na 266. sjednici održanoj 8. augusta donijela Odluku o raspodjeli sredstava općinama i gradovima utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 39 miliona KM. 

  Na ovaj način, Vlada Federacije BiH je nastavila sa budžetskom podrškom koju već godinama pruža jedinicama lokalne samouprave. Time je nastavljena pomoć u finansiranju i sufinansiranju infrastrukturnih projekata, odnosno projekata od značaja za opštine i gradove. Primjera radi, tako je opštinama i gradovima samo od početka pandemije do danas dodijeljeno ukupno 99 miliona KM pomoći. 

  Ove godine, kao i prethodne dvije, Vlada Federacije BiH je dodijelila 10 miliona KM direktne finansijske podrške lokalnim budžetima i to po principu solidarnosti, tako što je svaka od 80 jedinica lokalne samouprave u Federacije BiH dobila po 125.000 KM. Pored toga, na prijedlog Komisije za dodjelu pomoći općinama i gradovima, Vlada je dodijelila i 29 miliona KM za finansiranje i sufinansiranje projekata od značaja za lokalne zajednice. 

  Sredstva su dodijeljena na temelju usvojenih i javno objavljenih kriterija, te za one  oblasti koje su prethodno definirane. Nadalje, na osnovu Javnog poziva koji je objavljen 14. juna pozvane su sve jedinice lokalne samouprave da apliciraju sa svojim projektima i prijedlozima.  Mogućnost apliciranja nisu imale jedino one jedinice lokalne samouprave koje nisu opravdale utrošena sredstva dodijeljena u prethodnim godinama. 

  Prilikom sačinjavanja liste potencijalnih korisnika sredstava, Komisija je ocjenjivala pristigle aplikacija na temelju općih i posebnih kriterija, a koji su objavljeni u sklopu Javnog poziva. Pored općih kriterija (dostavljene i uredno popunjene aplikacije, preporuke o realizaciji projekta i dr.), naročita pažnja je posvećena posebnim kriterijima koji su se odnosili na zrelost projekta, mogućnost sufinansiranja projekta, projektno-tehničku dokumentaciju, te očekivane rezultate projekta. Nakon bodovanja svih pristiglih aplikacija, Komisija je sačinila i dostavila Vladi Federacije BiH listu potencijalnih korisnika koja je i usvojena, te objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

  Naglašavamo da je proces dodjele sredstava jedinicama lokalne samouprave realiziran u potpunosti poštujući budžetske principe transparentnosti, efikasnosti i ekonomičnosti sa temeljnom namjerom da se podrže projekti od značaja za jedinice lokalne samouprave koji su zreli za realizaciju i od kojih će građani imati najveću korist.

  Prema tome, u potpunosti su neistinite i neutemeljene, te prevashodno zlonamjerne, iznesene tvrdnje pojedinih političkih subjekata i njihovih predstavnika, koji odobrena sredstva za projekte u općinama i gradovima mjere po političkim kriterijima i  broju stanovnika, iako broj stanovnika nije uopće bio kriterij nego isključivo kvalitet dostavljenih projekata na javni poziv.