Поводом нетачних и неутемељених навода изнесених о критеријима за додјелу средстава опћинаmа, објављујемо саопћење

 • 23.08.2022.
 • Поводом нетачних и неутемељених навода, које су поједини политички субјекти данас изнијели у јавном простору о критеријима за додјелу средстава јединицама локалне самоуправе у ФБиХ, а ради истинитог информирања јавности упућујемо

  Саопћење за јавност

  Влада Федерације БиХ је на 266. сједници одржаној 8. аугуста донијела Одлуку о расподјели средстава опћинама и градовима утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2022. годину у укупном износу од 39 милиона КМ. 

  На овај начин, Влада Федерације БиХ је наставила са буџетском подршком коју већ годинама пружа јединицама локалне самоуправе. Тиме је настављена помоћ у финансирању и суфинансирању инфраструктурних пројеката, односно пројеката од значаја за општине и градове. Примјера ради, тако је општинама и градовима само од почетка пандемије до данас додијељено укупно 99 милиона КМ помоћи. 

  Ове године, као и претходне двије, Влада Федерације БиХ је додијелила 10 милиона КМ директне финансијске подршке локалним буџетима и то по принципу солидарности, тако што је свака од 80 јединица локалне самоуправе у Федерације БиХ добила по 125.000 КМ. Поред тога, на приједлог Комисије за додјелу помоћи опћинама и градовима, Влада је додијелила и 29 милиона КМ за финансирање и суфинансирање пројеката од значаја за локалне заједнице. 

  Средства су додијељена на темељу усвојених и јавно објављених критерија, те за оне  области које су претходно дефиниране. Надаље, на основу Јавног позива који је објављен 14. јуна позване су све јединице локалне самоуправе да аплицирају са својим пројектима и приједлозима.  Могућност аплицирања нису имале једино оне јединице локалне самоуправе које нису оправдале утрошена средства додијељена у претходним годинама. 

  Приликом сачињавања листе потенцијалних корисника средстава, Комисија је оцјењивала пристигле апликација на темељу опћих и посебних критерија, а који су објављени у склопу Јавног позива. Поред опћих критерија (достављене и уредно попуњене апликације, препоруке о реализацији пројекта и др.), нарочита пажња је посвећена посебним критеријима који су се односили на зрелост пројекта, могућност суфинансирања пројекта, пројектно-техничку документацију, те очекиване резултате пројекта. Након бодовања свих пристиглих апликација, Комисија је сачинила и доставила Влади Федерације БиХ листу потенцијалних корисника која је и усвојена, те објављена у Службеним новинама Федерације БиХ.

  Наглашавамо да је процес додјеле средстава јединицама локалне самоуправе реализиран у потпуности поштујући буџетске принципе транспарентности, ефикасности и економичности са темељном намјером да се подрже пројекти од значаја за јединице локалне самоуправе који су зрели за реализацију и од којих ће грађани имати највећу корист.

  Према томе, у потпуности су неистините и неутемељене, те превасходно злонамјерне, изнесене тврдње појединих политичких субјеката и њихових представника, који одобрена средства за пројекте у опћинама и градовима мјере по политичким критеријима и  броју становника, иако број становника није уопће био критериј него искључиво квалитет достављених пројеката на јавни позив.