Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

  • 14.05.2024.
  • Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

    Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH koji će biti upućen u parlamentarnu proceuduru po skraćenom postupku.

    Prijedlog zakona sadrži deset članova čijim se odredbama nastoje unaprijediti postojeća zakonska rješenja i otkloniti uočeni problemi u implementaciji ovoga propisa. Ovim izmjenama i dopunama se, između ostalog, produžava trajanje prava na dječiji dodatak do navršene 18. godine djeteta, a pravo na dodatak se priznaje i djeci oboljeloj od malignih bolesti bez obzira na prihode njihovih porodica. Izmjenama i dopunama se redefiniše pojam porodice kao zajednice djece i njihovih roditelja ili posvojitelja, odnosno djece i njihovih srodnika koji su ih zakonski dužni izdržavati. Također, definiše se i pojam prihoda.

    Uvodi se unapređenje i u pogledu obračuna prihoda, kojim se propisuje da se prilikom obračuna prihoda u obzir ne uzimaju prihodi ostvareni tokom mjeseca koji je neposredno prethodio mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava. Time je prevaziđen problem nemogućnosti nadležnih poreznih institucija da dostave ažurne podatke što značajno utiče na vremensku dinamiku rješavanja podnesenih zahtjeva za ostvarivanje. Između ostalih, jednim od novih stavova utvrđeni su prihodi koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna, pri čemu su iz istih isključena primanja po osnovu propisa o zaštiti lica s invaliditetom čime je ova odredba učinjena socijalno pravičnijom u odnosu na postojeću.

    Predloženo je i dodavanje odredbe prema kojoj dijete starije od 16 godina može ostvariti pravo na dječiji dodatak ukoliko nije sklopilo brak ili steklo vlastito potomstvo. Također, umjesto dosadašnjeg vremenskog ograničenja od 12 mjeseci i obaveze obnavljanja zahtjeva nakon isteka toga perioda, utvrđuje se obaveza provstepenih organa da najmanje jednom godišnje, po službenoj dužnosti, izvrše provjeru ispunjenosti uslova za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak. Precizirano je da pravo na dječiji dodatak traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najduže do navršene 18. godine djeteta.