Premijer Nikšić s predstavnicama Centra ženskih prava i Mreže 4P: Puna podrška unaprijeđenju krivičnog zakonodavstva u FBiH

 • 30.08.2023.
 • Premijer Nikšić s predstavnicama Centra ženskih prava i Mreže 4P: Puna podrška unaprijeđenju krivičnog zakonodavstva u FBiH

  Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, s predstavnicama Centra ženskih prava i Mreže 4P - Mreže pomagačica za podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi Melihom Sendić, Selmom Badžić, Amelom Pozderovićac i Elvedinom Alić. Gošće su premijeru predale ranije pripremljenu Inicijativu za konkretne izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH sa posebnim naglaskom na član 166. koji tretira ubistvo i u kojem je navedena dopuna koja se odnosi na femicid.

  Predložene izmjene i dopune Krivičnog zakona, prema riječima gošći, pripremane su uz saradnju sa grupom stručnjaka počev od ombudmena za ljudska prava, preko sudija i tužilaca do univerzitetskih profesora. Kako je istaknuto tokom sastanka veoma značajno je da su prijedlog pipremali predstavnici pravosudnih institucija koji i provode ovaj zakon, te su najbolje upoznati sa ograničenjima sa kojima se susreću u praksi, a prilikom pocesuiranja slučajeva nasilja.

  - Dostavit ću Inicijativu ministru pravde da se očituju o predloženim izmjenama i dopunama. Hvala u moje ime za za vaš cjelokupan angažman u borbi protiv nasilja i pomoći ženama koje su žrtve ili su u riziku od nasilja. Moju podršku imate, a svakako mogu reći da za ovo imate i podršku Vlade FBiH - kazao je premijer.

  Gošće su ovom prilikom predstavile rad Centra ženskih prava i Mreže 4P, te istakle da je Mreža 4P resurs za žrtve nasilja i za institucije u lancu sistema zaštite od nasilja. Naglasile su da je angažman pomagačica posebno značajan u posljednje vrijeme kada je, kako su istakle, sve više zabrinutih žena kojima pomagačice pružaju pomoć i podršku. 

  U Mreži 4P sada djeluje 55 certificiranih, specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju besplatnu podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u 24 grada širom Bosne i Hercegovine. Prema njihovim riječima pomagačice su na usluzi ženama koje doživljavaju nasilje, kao i onim koje su u riziku od nasilja na način da imaju tačne, provjerene i korisne informacije kako i na koji način dobiti zaštitu od nasilja, a sve njihove usluge su besplatne.

  - Mi dvije godine radimo u tišini. Moramo reći da je u posljednje vrijeme sve više žena koje traže našu pomoć i značilo bi nam da i žene, ali i institucije čuju za naše usluge. Mi smo besplatan resurs i ženama u potrebi, ali i institucijama - poručile su pomagačice danas na sastanku.

  Za što brži i efikasniji pristup uslugama pomagačica kreirana je interaktivna mapa. Inicijativu za osnivanjem i pokretanjem Mreže 4P dao je Centar ženskih prava iz Zenice, koji je pripremio i proveo dvogodišnji program obuke i mentorstva za članice, naslanjajući se na Izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH iz jula 2021. godine kojima je uveden pravni institut „osoba od povjerenja“.