Potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti elektroprivredne djelatnosti u FBiH

 • 07.08.2007.
 • Obavještavamo vas da će danas ( utorak, 7. 8. 2007.) u Mostaru biti potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti elektroprivredne djelatnosti u FBiH, početak u 13,00 sati, zgrada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ul. Alekse Šantića bb.

  Obavještavamo vas da će danas ( utorak, 7. 8. 2007.) u Mostaru biti potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti elektroprivredne djelatnosti u FBiH, početak u 13,00 sati, zgrada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ul. Alekse Šantića bb.

  Ugovor će potpisati federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo, u ime Vlade FBiH i predsjednici Sindikata elektroenergetskih radnika BiH Omer Sikira i Nezavisnog sindikata uposlenika EP «HZ-HB» Dubravko Pervan.

  Skrećemo pažnju da je, nakon potpisivanja, predviđena izjava za štampu, radio i TV ( kabinet ministra).

  Predviđeno je da potpisivanju Kolektivnog ugovora prisustvuju predsjednik Nadzornog odbora i generalni direktor JP «Elektroprivreda BiH» d.d. Sarajevo Rasim Gačanović i Enver Kreso, predsjednik Nadzornog odbora i generalni direktor EP «HZ-HB» Jerko Pavličević i Vlado Marić, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber i predsjednici Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja BiH Abdulkadir Smajić i Samostalnog sindikata rudara u FBiH Fikret Suljić.

  Molimo da medijski pratite ovaj događaj.