Najava potpisivanja ugovora o nastavku izgradnje autoceste

 • 11.12.2007.
 • Obavještavamo vas da će sutra (srijeda, 12.12.2007.) sa početkom u 9.00 sati, u sjedištu Vlade FBiH (Alipašina 41, Sarajevo) biti održano svečano potpisivanje Ugovora za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar, dionica Kakanj-Visoko, sekcija I Kakanj-Dobrinje, u dužini od 9,40 km i Ugovora za usluge nadzora na izgradnji autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar, dionica Kakanj-Visoko, sekcija I Kakanj-Dobrinje.

  U ime Investitora, Vlade Federacije BiH, oba ugovora će potpisati direktor Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta Erdal Trhulj.

  Ugovor za izvođenje radova bit će potpisan sa odabranim izvođačem radova – BH konzorcij kojeg čine:
  - Euroasfalt d.o.o Sarajevo, lider Konzorcija
  - Hering d.o.o. Široki Brijeg, partner
  - HP Investing d.o.o. Mostar, partner
  - Putovi d.o.o. Grude, partner

  Vrijednost ovog ugovora je 64.474.095,20 KM, a rok za završetak radova je 12 mjeseci.

  Ugovor za usluge nadzora na izvođenju radova bit će potpisan sa odabranim izvođačem radova – Konzorcij kojeg čine:
  - Divel d.o.o Sarajevo, lider Konzorcija
  - Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, partner
  - Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, partner.

  Vrijednost ovog ugovora je 1.267.110 KM.

  Skrećemo pažnju da je, nakon potpisivanja, planirana izjava za medije.

  Molimo da medijski pratite ovaj događaj.