HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2019. GODINI

 • 01.01.2019.
 • «Službene novine Federacije BiH», broj 11/19 /20.2.2019./

  1. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
  2. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
  3. ZAKON o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 30/19 /8.5.2019./
  4. ZAKON o Gradu Visoko (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Visoko (hrvatski jezik)
  5. ZAKON o Gradu Gračanica (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Gračanica (hrvatski jezik)
  6. ZAKON o Gradu Čapljina (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Čapljina (hrvatski jezik)
  7. ZAKON o Gradu Gradačac (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Gradačac (hrvatski jezik)
  8. ZAKON o Gradu Ljubuški (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Ljubuški (hrvatski jezik)
  9. ZAKON o Gradu Srebrenik (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Srebrenik (hrvatski jezik)
  10. ZAKON o Gradu Živinice (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Živinice (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 53/19 /26.7.2019./
  11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 54/19 /31.7.2019./
  13. ZAKON o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  14. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. ZAKON o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
   ZAKON o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 99/19 /31.12.2019./
  16. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
  17. BUDŽET FERK-a za 2019. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN FERK-a za 2019. godinu (hrvatski jezik)
  18. BUDŽET FERK-a za 2020. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN FERK-a za 2020. godinu (hrvatski jezik)
  19. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
  20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  21. ZAKON o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (hrvatski jezik)
  22. ZAKON o izmjenama Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
  23. ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)