Dnevni red 50. sjednice Vlade FBiH

 • 31.03.2008.
 • Dnevni red:

  1.Verifikacija Zapisnika 49. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2.Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Una“;
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
  4.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica – zaštita kulturnog i graditeljskog naslijeđa utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja;
  5.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta;
  6.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  7.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  8.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  9.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  10.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima i mjerilima raspodjele sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti za zdravstvene ustanove Federacije BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  11.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za nabavku vakcina – cjepiva“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  12.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Transfera za temeljna udruženja/udruge, Transfera za obilježavanje značajnih datuma i Transfera za liječenje branilačke populacije, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  13.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
  14.Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Udruženja „Centar evropskog puta u BiH“;
  15.Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
  16.Prijedlog izjašnjenja o implementaciji Projekta ELMO i SEPS;
  17.Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica u 2008. godini;
  18.Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje;
  19.Prijedlog odluke o odobravanju korištenja kreditnih sredstava Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje problema nelikvidnosti bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  20.Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi u ul. Branilaca Sarajeva 15. Javnom preduzeću „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo;
  21.Prijedlog odluke o transformaciji Fondacije za održivi razvoj;
  22.Plan privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju u Federacije Bosne i Hercegovine;
  23. a) Izvještaj o provedbi procesa privatizacije i radu Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01. – 31.12.2007. godine;
  24.Izvještaj o radu i aktivnostima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  25.Informacija o mjerama u pogledu ublažavanja negativnih efekata poreza na dodanu vrijednost u sektoru zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine;
  26.Informacija o Programu razvoja srednjeg stručnog obrazovanja sa stanovišta razvoja obrtništva;
  27.Prijedlog za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mješovite komitete/komisije;
  28.Prijedlog članova u Radnu grupu za carine i pravila porijekla robe i Radnu grupu za tehničke barijere trgovini i necarinske barijere;
  29.Prijedlog kandidata za imenovanje članova Policijskog odbora sa Prijedlogom rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine;
  30.Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine;
  31.Prijedlog rješenja o imenovanju članova međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine;
  32.Prijedlog za pokretanje postupka za imenovanje direktora, zamjenika direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje;
  33.Provođenje postupka za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanaje;
  34.Nacrt zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine;
  35.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za zdravstvene ustanove od značaja za Federaciju“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  36.Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost za realizaciju tri pilot Projekta provjere minimalnih tehničkih uvjeta u oblastima trgovine, ugostiteljstva i obrta, a u svrhu pojednostavljivanja i ubrzavanja procedura za dobijanje neophodnih rješenja i brže otpočinjanje obavljanja privredne djelatnosti u općinama Vareš, Posušje i Zenica u trajanju od tri mjeseca;
  37.Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekata naplate cestarine na autocesti Zenica-Sarajevo, dionice: Dobrinje-Visoko, Visoko-Podlugovi i Podlugovi-Jošanica;
  38.Informacija o izradi digitalnog 3D snimka Starog mosta u Mostaru sa Prijedlogom zaključaka;
  39.Informacija o izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine.