Dnevni red 49. sjednice Vlade FBiH

 • 19.03.2008.
 • 1. Verifikacija Zapisnika 48. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prednacrt zakona o investicijskim fondovima;
  3. Prednacrt zakona o tržištu vrijednosnih papira;
  4. Prednacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine;
  5. Prednacrt zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
  6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka;
  7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o autocestama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava „Transfer za PIO/MIO – refundacija isplaćenih sredstava za penzije vojnika penzionisanih po povoljnijim uvjetima“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava „Tekući grantovi od Federacije BiH po Uredbi o sticanju prava na starosnu penziju pripadnika bivše vojske Federacije BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekata naplate cestarine na autocesti Zenica – Sarajevo, dionice: Dobrinje – Visoko, Visoko – Podlugovi i Podlugovi – Jošanica;
  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za sufinansiranje nabavke i instalisanje emisione opreme za potrebe proširenja pokrivanja signalom RTV FBiH u 2008. godini po općinama i lokacijama;
  12. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja kreditnih sredstava Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine za modernizaciju Kliničke bolnice Mostar i RMC „Dr Safet Mujić“ Mostar;
  13. Prijedlog odluke o raspodjeli roba oduzetih u carinsko prekršajnom postupku;
  14. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor direktora
  Federalne direkcije robnih rezervi;
  15. Prijedlog odluke o transformaciji Fondacije za održivi razvoj;
  16. Statut Fondacije za održivi razvoj – davanje saglasnosti;
  17. Izvještaj o realizaciji Programa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za period 1.1.2007. – 31.12.2007. godine sa Prijedlogom zaključka i Prijedlog plana povratka, repatrijacije, obnove i gradnje za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključka;
  18. a) Informacija o stanju konsultantskog tržišta za mala i srednja preduzeća u    Federaciji Bosne i Hercegovine;
  b) Informacija o stanju razvijenosti specijaliziranih institucija osposobljenih za pomoć MSP-a u usvajanju međunarodnih standarda i certifikata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  c) Informacija o uspostavi i razvijenosti garancijskih fondova u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  19. Prijedlog rješenja o predaji u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji;
  20. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša;
  21.Prijedlog za razrješenje članova Upravnog odbora Zavoda za   transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine na period do 60 dana;
  22.Prijedlog odluke o osnivanju privrednog društva JP Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;
  23.Prijedlog odluke o odobravanju 20.000,00 KM iz tekuće rezerve za Osnivački ulogVlade FBIH u JP „Geodetski zavod FBiH“ d.o.o. Sarajevo;
  24.Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce, „Transfer za zaštitu korita Plive“ – EP HB Mostar (donacija) i „Transfer za zaštitu korita JP Sliv Save (donacija)“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2008. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.