Dnevni red 10. sjednice Vlade FBiH

 • 23.05.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 9. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu;
  3. Prijedlog zaključka o pokretanju procedure za donošenje Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije BiH;
  4. Prijedlog odluke o minimalno-otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2007.godini;
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za donošenje (1) Pravilnika o visini naknade plovidbe stranih plovila; (2) Pravilnika o cijeni obrasca i odobrenja za plovidbu stranih plovila;
  6. Prijedlog odluke o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija;
  7. Nacrt strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja o imenovanju Radne grupe za reformu penzijskog sistema;
  8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava „Transfer za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike bivše FOSS-a FBiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava „Transfer za demobilisane borce i članove njihovih porodica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine za etapnu realizaciju LOT-a 2; Butila – Briješće – Safeta Zajke;
  12. Izvještaj o radu  Sarajevo-osiguranja d.d Sarajevo sa mišljenjem Federalnog ministarstva finansija;
  13. Informacija o održavanju cesta;
  14. Prijedlog plana za vođenje akcije kontrole rada  na crno;
  15. Prijedlog rješenja o imenovanju Štaba za koordinaciju aktivnosti na  suzbijanju rada na crno;
  16. Prijedlog za osposobavljanje prostora i smještaja federalnih organa i tijela;
  17. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
  18. Nacrt Zakona o pomilovanju;
  19. Poziv za istraživanje interesa za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi Koridora 5c;
  20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. godinu Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona i Kantonalnoj bolnici Bihać