Dani evropskog naslijeđa u općinama Èapljina i Stolac

 • 14.09.2007.
 • Obavještavamo vas da će, u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, od 18. do 20.9.2007. godine, u općinama ÈAPLJINA i STOLAC, biti održana manifestacija “Dani evropskog naslijeđa”, kao dio kulturnog programa Savjeta Evrope.

  Tema ovogodišnje, po jedanaesti put organizirane manifestacije “Dani evropskog naslijeđa” je arheologija. Ova međunarodna manifestacija je do sada realizirana u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši, Tuzli, Mostaru, Sarajevu i drugim mjestima na prostoru cijele Federacije BiH.

  Tim povodom, 18.9.2007.(utorak) u ÈAPLJINI će biti održana konferencija za štampu sa početkom u 10,30 sati (hotel “Mogorjelo”).

  Učesnici press konferencije:-Gavrilo Grahovac, zamjenik premijera i federalni ministar kulture i sporta;-Stjepan Šutalo, načelnik općine Èapljina;-Stjepan Bošković, načelnik općine Stolac;-Muhamed Hamidović, savjetnik federalnog ministra kulture i sporta;-Lidija Mičić, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika;-Azra Lojo Hajro, načelnica Centra za mlade pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta;-Angela Petrović, pomoćnica federalnog ministra kulture i sporta za kulturnu baštinu i kulturu.
  *Skrećemo pažnju da je za 20,00 sati u hotelu “Mogorjelo” u ÈAPLJINI predviđeno svečano otvaranje manifestacije.

  Molimo da medijski pratite ovaj događaj.

  PROGRAM

  UTORAK 18. septembar / rujan 2007. ÈAPLJINA
  Hotel Mogorjelo

  10,30 sati
  KONFERENCIJA ZA NOVINARE

  11. 30 sati
  SIMPOZIUM
  Principi obnove i izgradnje sakralnih objekata: primjena i odstupanje
  Konferencijska dvorana 
   
  Uvodna riječ: Gavrilo Grahovac, Zamjenik primijera Vlade Federacije BiH i federalni ministar kulture i sporta 
  Pozdravna riječ :
  Akademik Ivan Štraus, arhitekt
  Prof. dr. Muhamed Hamidović, savjetnik Ministra
   
  11. 45 do 13,30 sati - Tematski blok A
  Ekslpozei prijavljenih kandidata
  Diskusija
                   
  16.00 do 18.00 sati - Tematski blok B
  Ekspsozei prijavljenih kandidata
  Diskusija

  20.00 sati
  SVEÈANO OTVARANJE MANIFESTACIJE
  Dodjela Povelja za doprinos u zaštiti kulturno historijskog naslijeđa Federalnog ministarstva kulture i sporta 

  SRIJEDA 19. septembar / rujan 2007. ÈAPLJINA
  Hotel Mogorjelo

  NASTAVAK SIMPOZIUMA
  Konferencijska dvorana 

  09.30 do 13.00 sati - Tematski blok C
  Ekslpozei prijavljenih kandidata
  Diskusija
  Završetak radnog dijela simpoziuma,
  Preporuke simpoziuma – zaključci tekst Rezolucije

     
  SRIJEDA 19. septembar / rujan 2007.POÈITELJ
  Internacionalna likovna kolonija

  PROGRAM „MLADI I NASLIJEÐE“
   
  09..00 do 10.45 sati
  Debatni program
  Država dovoljno brine o zaštiti kulturno-hostorijskog naslijeđa? I
  Da li lokalna zajednica brine o zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa?
  Učesnici: Medicinska škola Mostar, Omladinski centar Desnek Breza, Gimnazija Mostar, Gimnazija Gračanica i MŠC Ilijaš
   
  11.00 sati
  Okrugli stol
  Prezentacija nagrađenih dokumentarističkih i video radova učenika osnovnih i srednjih škola na konkursu Mladi i naslijeđe i Ljetni kamp Mladi i naslijeđe - Stolac
   
  13.00 sati
  Izložba
  Replika kulturnog dobra Bosne i  Hercegovine   kao suvenir
  radovi učenika osnovnih i srednjih škola Konkursa Mladi i naslijeđe
  Svečana dodjela Diploma nagrađenim učenicima
  Nastup: Muški vokalni ansambl BASSETT, Sarajevo
  16.00 do 18.00 sati
  Radionica za mlade
  Poetika šare Suvenir – ponjava
  Voditelj Umjetničke radionice Stilla  Mr. Amila Smajović

   
  ÈETVRTAK 20. septembar / rujan 2007. POÈITELJ
  Internacionalna likovna kolonija

  PROGRAM „MLADI I NASLIJEÐE“

  09.30 do 12.00 sati
  Radionica za mlade
  Poetika šare Suvenir – ponjava

   

   
  ÈETVRTAK 20. septembar / rujan 2007.
  Sarajevo - Mostar - Stolac - Èapljina

  POSJETA ARHEOLOŠKIM LOKALITETIMA U HERCEGOVINI
   
   
  06.45 sati - Dolazak pred Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
  07.00 sati - Polazak autobusima iz Sarajeva za Mostar
  10.00 sati - Polazak autobusima iz Mostara (Rondo)

  10.45 sati - nekropola Radimlja, Stolac 
  Okupljanje svih gostiju na parkingu kod Nekropole
   
  11.00 sati - Organiziran polazak na arheološki lokalitet
  Helenski grad Daorson u Ošanićima kod Stoca
  11.30 do 13.30 sati - Dolazak, prezentacija i obilazak
  13.00 do 14.00 sati - Povratak s Daorsona do Radimlje

  14.15 sati - Polazak s Radimlje prema Karaotoku
  14.45 do 15,45 sati - Dolazak

  15.45 sati - Polazak na arheološki lokalitet
   Desilo u Hutovom blatu kod Èapljine
  16.00 sati - Dolazak na arheološki lokalitet
  16.00 do 17.30 sati - Prezentacija i obilazak

  17.45 sati - Polazak iz Desila u Mogorjelo
  18.00 sati - Dolazak na arheološki lokalitet
  Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo kod Èapljine
  18.00 do 18.45 sati - Prezentacija i obilazak

   
  20.30 sati
  Revija odjeće s etno motivima
  dizajnerice Gordane Zucić
  (Revija predstavljena u zgradi UNESCO u Parizu 26.10.2006.)

  21.30 sati Povratak

   
        
  Prijave za posjetu arheološkim lokalitetima u Hercegovini na telefon:
  063 892499