Aktuelnosti

Uspješna saradnja Federalne vlade sa Svjetskom bankom

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine dr Nedžad Branković, sa zamjenikom premijera i federalnim ministrom finansija Vjekoslavom Bevandom, primio je danas u Sarajevu u oproštajnu posjetu direktoricu Svjetske banke za BiH i Regionalnog koordinatora za Jugoistočnu Evropu Orsaliju Kalantzopoulos, sa njenom nasljednicom na ovoj poziciji od 1.1. 2008. godine Jane Armitage.

06.12.2007.

Pristup u više od 8.700 naučnih časopisa

U prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je upriličeno svečano potpisivanje Ugovora o finansiranju pretplate i održavanja Web of Science i Current Contents Connect baze podataka između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

06.12.2007.

Projekt zbrinjavanja biorizičnog otpada

Danas je u Sarajevu federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg, sa savjetnikom za okoliš Tomislavom Lukićem, primio delegaciju Europske komisije za pitanje biorizičnog otpada, koje su sačinjavali Karin Witon, ekspert za medicinski otpad, Lucian Georgescu, ekspert za animalni otpad, i Otolini Jacue, stručnjak za financiranje.

06.12.2007.

Najava ceremonije otvaranja nove dionice autoceste

Obavještavamo vas da će danas (srijeda, 5.12.2007. godine) biti svečano puštena u promet novoizgrađena sekcija II Dobrinje-Visoko, dionice Kakanj-Visoko, autoceste Zenica-Sarajevo.

05.12.2007.

Ugovor o finansiranju pretplate i održavanja Web of Science baze podataka

Obavještavamo vas da će sutra (četvrtak, 6.12.2007.) u SARAJEVU biti svečano potpisivan Ugovor o finansiranju pretplate i održavanja Web of Science baze podataka između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, sa početkom u 10,00 sati (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, ulica Zmaja od Bosne, 8b).

05.12.2007.

O korištenju vozila kupljenim na leasing

Na osnovu zaključaka donesenih na sastanku inspekcije cestovnog prometa sa predstavnicima Udruženja društava za leasing BiH, održanog 3.12.2007. godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu, a u vezi sa primjenom Zakona o cestovnom prijevozu FBiH koji se odnosi na vozila iznajmljena po osnovu leasinga, Federalna uprava za inspekcijske poslove obavezuje se da će poduzeti inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da, u saradnji sa nadležnim organima (Federalno ministarstvo finansija/financija i Federalno ministarstvo pravde), Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Uredom za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH pripremi instrukciju u pogledu vlasništva nad vozilima kupljenim po osnovu leasinga u smislu Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH.

05.12.2007.

Susret Branković - Fournier

Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i šef izaslanstva Međunarodnog komiteta Crvenog križa u BiH Henry Fournier danas su u Sarajevu razgovarali, između ostalog, o značaju Instituta za nestale osobe BiH.

05.12.2007.

U promet pušteno još 7,6 kilometara autoceste

Predsjedncia Federacije BiH Borjana Krišto i premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas su, presijecanjem vrpce, svečano pustili u promet novoizgrađenu dionicu Dobrinje-Visoko na autocesti Zenica-Sarajevo.

05.12.2007.

Razgovor s ukrajinskim veleposlanikom

Danas su, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i nerezidentni veleposlanik Ukrajine u Bosni i Hercegovini Markiian Lubkivsky razmijenili mišljena o odnosima dviju zemalja.

05.12.2007.

Partnerstvo u projektima

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je sa June Kunugi, predstavnicom UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu i suradnicima o politici skrbi za djecu bez roditeljskog staranja i obiteljima pod rizikom. Suština politike u ovoj oblasti određena je principom najboljih interesa djeteta i razrađena je u dokumentu koji obrađuje desetogodišnji period od 2006. do 2016. godine u čijoj izradi su učestvovali domaći stručnjaci uz tehničku pomoć “Save the Chilndren” UK i UNICEF-a.

05.12.2007.

Najava posjete delegacije Federalne vlade Ze-Do kantonu

Obavještavamo vas da će delegacija Vlade Federacije BiH, sa premijerom dr. Nedžadom Brankovićem na čelu danas(utorak, 4.12.2007.) posjetiti Zeničko-dobojski kanton.

04.12.2007.

Najava ceremonije otvaranja nove dionice autoceste

Obavještavamo vas da će sutra (srijeda, 5.12.2007. godine) biti svečano puštena u promet novoizgrađena sekcija II Dobrinje-Visoko, dionice Kakanj-Visoko, autoceste Zenica-Sarajevo.

04.12.2007.

Ambijent za strana ulaganja

Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas je primio delegaciju eksperata Vlade Libije koja će narednih nekoliko dana boraviti u našoj zemlji radi upoznavanja sa mogućnostima ulaganja u projekte u našoj zemlji.Libijsku je delegaciju predvodio Abdulhakim M.E.L. Misurati, a sastanku su prisustvovali i direktor Federalne agencije za privatizaciju Enes Ganić i savjetnik premijera Fuad Strik.

04.12.2007.

O isplati naknada za neuposlene demobilizirane borce

Osiguravanje sredstava za isplatu novčanih naknada za IV kvartal 2007. godine za neuposlene demobilizirane borce, a po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, bila je tema danas u Zenici održanog sastanka premijera Federacije BiH dr. Nedžada Brankovića, federalnog ministra rada i socijalne politike dr. Perice Jelečevića i federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahida Crnkića s premijerima kantona i nadležnim kantonalnim ministrima, kao i članovima upravnih odbora Saveza demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Federacije Bosne i Hercegovine i Udruge umirovljenika i demobliziranih branitelja Hrvatskog vijeća odbrane Federacije Bosne i Hercegovine.

04.12.2007.

Prijem za metalca - rekordera

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa Vahidom Mutapčićem, umirovljenim metalcem, koji je u novembru/studenom 1984. godine postavio neobičan rekord - 96 sati neprekidnog rada. Mutapčić je u to vrijeme radio u tvornici Žica u Sarajevu na mašinama za izvlačenje žice. Rekord je postigao prenoseći 3.000 namotaja upakiranih proizvoda težine po 15 kilograma, odnosno ukupno 45 tona.

30.11.2007.

Ekološki akcijski planovi

Federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg primio je danas direktora Regionalnog centra za zaštitu okoliša (REC) za Središnju i istočnu Europu dr. Radoja Lauševića i direktoricu ove organizacije za Bosnu i Hercegovinu Jasnu Draganić.

29.11.2007.

Razgovori čelnika federalne vlade sa misijom MMF-a

U okviru redovnih godišnjih konsultacija u Bosni i Hercegovini, danas je Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio Dimitri Demekas, razgovarala sa premijerom Federacije dr Nedžadom Brankovićem, zamjenicima premijera Gavrilom Grahovcem i Vjekoslavom Bevandom i savjetnikom premijera za saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama Šefikom Hafizović.

28.11.2007.